„Rodzina Razem. Centrum Dzieci i Rodzin” – to nowy projekt stowarzyszenia Probacja. Jego głównym celem  jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób, których członek rodziny odbywa karę pozbawienia wolności, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

 

Działania w ramach projektu są skierowane do osób doświadczających marginalizacji ze względu na osadzenie członka rodziny oraz grup zawodowych pracujących z dziećmi osób osadzonych. poprzez ten program chcemy zwrócić uwagę na potrzeby tych dzieci wśród ogółu społeczeństwa.

 

 

W ramach projektu uruchomilismy:

 –  Grupy socjoterapeutyczne dla dzieci, których rodzice odbywają karę pozbawienia wolności. Ze względu na doświadczenie stygmatyzacji i wstydu w związku z osadzeniem rodzica, ważne jest udzielenie dziecku wsparcia oraz ukazanie, że nie jest samo w trudnej sytuacji. Proadzone zajęcia nastawione są na edukację oraz rozwój zasobów dzieci i prowadzone sa w dwóch grupach wiekowych: 11-14 lat oraz 15-18 lat.

Dzieci i młodzież tworzą grupę ambasadorów, która, korzystając ze swoich zasobów i doświadczeń, udziela wsparcia młodszym lub mniej doświadczonym dzieciom. To działanie wzmocnia dzieci i młodzież do lobbowania na rzecz własnej grupy, do pełnienia funkcji self-adwokatów.

– Samopomocowa grupa wspierająca dla dorosłych członków rodzin osób osadzonych, rodziców odbywających karę pozbawienia oraz osoby z doświadczeniem izolacji penitencjarnej. Prowadzone oddziaływania mają na celu także wzmocnienie roli self- adwokatów wśród uczestników grupy.

–  Telefon Zaufania – umożliwia szybki dostęp do specjalistycznej pomocy oraz zapewnia anonimowość, co dla wielu członków rodzin osób osadzonych dotkniętych stygmatem stanowi o poczuciu bezpieczeństwa. Z Telefonu będą mogły korzystać wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy.

–  Szkolenia dla grup zawodowych sektora pomocowego pracujących z rodziną z zakresu praw i potrzeb członków rodzin i bliskich osób osadzonych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci osadzonych.

Projekt „Rodzina Razem. Centrum Dzieci i Rodzin” finansowanym z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  

Merytoryczną koordynatorką projektu jest Ewelina Startek, która od lat pracuje z dziećmi i rodzinami więźniów w Polsce i zagranicą.