Potrzeby

POTRZEBY POTRZEBY Czasem trudno uznać, że je w ogóle mamy. Są źródłem naszych działań, naszą wewnętrzną motywacją. Dostrzegając swoje własne potrzeby oraz potrzeby innych ludzi, możemy pogłębiać nasze relacje. To […]

Konferencja Naukowa 17-18 czerwca 2021

CZYNNIKI WARUNKUJĄCE EFEKTYWNE FUNKCJONOWANIE W SPOŁECZEŃSTWIE OSÓB DOŚWIADCZONYCH IZOLACJĄ PENITENCJARNĄ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DZIECKA KONFERENCJA formularz rejestracyny pdf WARSZTATY formularz rejestracyny pdf Celem konferencji jest kontynuacja rozważań środowiska naukowego […]

Pro Domo – publikacja

Z wielką przyjemnością prezentujemy publikację, która powstała z okazji 15 lat działalności Centrum Integracji Pro Domo – pierwszego naszego projektu, który dziś oprócz domu pomocy postpenitencjarnej ma także szeroką ofertę […]

Telefon zaufania

Telefon zaufania czynny jest w każdą środę. Czekamy na telefony od wszystkich, którzy potrzebują konsultacji i wsparcia. Telefon zaufania został uruchomiony w ramach naszego programu Centrum Dzieci i Rodzin „Rodzina […]