Małopolskie Stowarzyszenie Probacja ściśle współpracuje z polskim wymiarem sprawiedliwości: sądami, zakładami karnymi, aresztami śledczymi, kuratorami sądowymi. Uczestniczymy w szkoleniach, i prowadzimy je, łącząc siły z wieloma ciekawymi organizacjami, np. Polską Siecią Polityki Narkotykowej, mając nadzieję na tworzenie bezpieczniejszego społeczeństwa.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy.