NASZE PROJEKTY REALIZUJEMY DZIĘKI WSPÓŁPRACY Z TAKIMI INSTYTUCJAMI JAK:

Urząd Miasta Krakowa

MCPU – Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień

Urząd Pracy

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Kuratorska Służba Sądowa Sądu Okręgowego w Krakowie

Dom Pomocy Społecznej w Łyszkowicach

Ambasada Holenderska

IHRD/OSI

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Małopolska Rada ds. Readaptacji i Pomocy Skazanym

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie

Areszt Śledczy w Krakowie (ul. Montelupich)

Zakład Karny Krakowie – Nowej Hucie

Stowarzyszenie „MONAR”

Stiftung Fur Deutsch-Polnische Zusammenarbeit

COPE – Children of Prisoners Europe

Krakowskie Towarzystwo Pomocy Uzależnionym

Prywatni Przedsiębiorcy