NASZE PROJEKTY REALIZUJEMY DZIĘKI WSPÓŁPRACY Z TAKIMI INSTYTUCJAMI JAK:

 • Urząd Miasta Krakowa
 • Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień
 • Urząd Pracy
 • Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
 • Kuratorska Służba Sądowa Sądu Okręgowego w Krakowie
 • Ambasada Holenderska
 • IHRD/OSI
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
 • Małopolska Rada ds. Readaptacji i Pomocy Skazanym
 • Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie wraz z Oddziałem Zewnętrznym
 • Stowarzyszenie „MONAR”
 • Stiftung Fur Deutsch-Polnische Zusammenarbeit
 • COPE – Children of Prisoners Europe
 • Krakowskie Towarzystwo Pomocy Uzależnionym
 • Prywatni Przedsiębiorcy