Rodzina Razem - profilaktyka selektywna wśród dzieci i młodzieży z rodzin doświadczonych izolacją penitencjarną.

Projekt jest ukierunkowany na dzieci i młodzież, które z uwagi na kryzysową sytuację w jakiej znalazły się ich rodziny w związku z osadzeniem jednego z rodziców lub opiekunów są  w dużo większym stopniu narażone na patologię i wykluczenie społeczne. Zorganizowanie czasu wolnego rodzinom osób osadzonych, które z uwagi na obciążenie psychiczne sytuacją w jakiej znalazła się ich rodzina, bądź też problemami finansowymi związanymi z faktem, ze czasami karę pozbawienia wolności odbywa główny żywiciel rodziny nie mogą sobie pozwolić na swobodne wyjście z domu w celach rekreacyjnych  lub skorzystanie z oferty kulturalno-rozrywkowej w naszym mieście.

W ramach projektu przeprowadzone zostały następujące działania:

  • Spotkanie z osadzonym rodzicem na terenie jednostek penitencjarnych w Krakowie na terenie Zakładu Karnego w Nowej Hucie oraz Aresztu Śledczego w Krakowie
  • Spędzanie czasu z rodzicem nieobywającym kary pozbawienia wolności w ciekawym dla dziecka miejscu
  • Spotkania indywidualne dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych izolacją penitencjarną
  • Spotkania grupowe dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych izolacją penitencjarną.
  • Spotkanie mikołajkowe z rodzicem osadzonym na terenie Aresztu Śledczego w Krakowie i Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Krakowie.

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków otrzymanych od Gminy Mieskiej Kraków.

Realizatorem zadania jest Miejskie Centrum Progilaktyki Uzależnień