ZESPÓŁ
MAŁOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA PROBACJA

Małopolskie Stowarzyszenie Probacja, to przede wszystkim grupa osób, które mają bezwzględne i oczywiste przekonanie, że realne przeciwdziałanie przestępczości, to przede wszystkim pomoc osobom, które opuszczają zakłady karne, ich rodzinom,  a przede wszystkim dzieciom.   
Poznajcie nas:


Barbara Wilamowska
Prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Probacja

Prawnik i socjolog, stały wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury,  Koordynator Ministra Sprawiedliwości ds. Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz koordynator działań Kuratorskiej Służby Sądowej przy wykonywaniu kary w Systemie Dozoru Elektronicznego (2007-2017).
Miłośniczka narciarstwa, książek Lema i Steven`a Eriksona. Autorka i współautorka wielu publikacji na temat probacji i narkomanii. Świetnie gotuje.

e-mail: barbaraw.probacja@wp.pl

Agnieszka Szeliga – Żywioł 
Wiceprezes Małopolskiego Stowarzyszenia Probacja 

Pedagog resocjalizacyjny i certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Kieruje domem pomocy postpenitencjarnej Centrum Integracji Pro Domo, z którym związana jest od początku jego powstania. Współautorka i realizatorka programów resocjalizacyjno – readaptacyjnych – „ Kontakt” (Program podnoszenia kompetencji rodzicielskich) i „Porozumienie” (Program społecznej readaptacji skazanych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie z elementami profilaktyki uzależnień). Wraz z zespołem stowarzyszenia, prowadzi szkolenia dla pracowników służby więziennej z modelu wspierania postaw rodzicielskich u osadzonych – „Papa Plus”, a także szkolenia dla nauczycieli, pracowników socjalnych i kuratorów. Jest ujęta w ewidencji specjalistów uprawnionych do zbierania informacji na temat używania przez oskarżonego środków odurzających. Regularnie współpracuję z organami  Prokuratury i Sądami, przeprowadzając badania, na podstawie art. 70a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Jako pracownik probacji jest zaangażowana w Wykonanie Orzeczeń Karnych realizowane przez Stowarzyszenie. Wchodzi za więzienne mury, aby prowadzić konsultacje dla osadzonych, mające na celu przygotowanie ich do zwolnienia, a także wsparcie w czasie odbywania kary pozbawienia wolności. Najbardziej lubi rozmawiać z recydywistami, bo oni już wiedzą, że wyjście z więzienia nie jest łatwe a marzenia i plany tworzone za więziennym murem nie zawsze realizują się na wolności. Zdarza się, że swoje refleksje i doświadczenia opisuje na „probacyjnym” blogu.

e-mail: agnieszkas.probacja@wp.pl 

 

Ewelina Startek 
Sekretarz Małopolskiego Stowarzyszenia Probacja 
Psychoterapeutka dzieci i młodzieży w trakcie specjalizacji. Od lat pracuje z osobami osadzonymi oraz członkami ich rodzin. Przez kilka lat pracowała jako certyfikowana specjalistka ze skazanymi, ich dziećmi oraz pozostałymi członkami rodzin więźniów w zakładach karnych w Wielkiej Brytanii. Certyfikowana trenerka programów dla rodziców Strengthening Families Program oraz Triple P- Positive Parenting Program. Prowadzi warsztaty dla rodziców, mające na celu wzmacnianie zagrożonych więzów rodzinnych, z różnymi grupami społecznymi. Obecnie koordynuje programy resocjalizacyjne dla osadzonych rodziców prowadzone na terenie jednostek penitencjarnych “Poczytaj Mi” oraz “Kontakt”, sprzyjające readaptacji społecznej skazanych ukierunkowane na integrację rodziny, realizowane poprzez czytanie i nagrywanie przez skazanych bajek dla dzieci oraz organizowanie spotkań rodzinnych na terenie jednostek penitencjarnych.

e-mail: ewelinas.probacja@wp.pl


 
Bohdan Twardowski
Pedagog resocjalizacji w Centrum Integracji Pro Domo

W  zawodzie zaczynał od pracy z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami w świetlicy profilaktyczno – terapeutycznej na krakowskim Kazimierzu. Następnie przez kilkanaście lat był wychowawcą w Areszcie Śledczym w Krakowie, gdzie pracował z osadzonymi w oddziałach mieszkalnych i szpitalnych. Od dwóch lat spełnia się jako instruktor wspinaczki skalnej, szkoląc chętnych, bez względu na predyspozycje ruchowe, także osoby niepełnosprawne. Uczestniczy w obozach sportowych dla młodzieży, podczas których stara się zaszczepiać uczestnikom zainteresowanie sportem, turystyką pieszą i kajakową. 

e –mail: bohdantwardowski@poczta.onet.plPaulina Bąbol

Pedagog resocjalizacji w Centrum Integracji Pro Domo, mentor osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, fotograf

Absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej, obecnie studentka IV roku psychologii ze specjalnością psychokryminologia. Na co dzień pracuje jako wychowawca w Centrum Integracji Pro Domo, gdzie wspiera byłych osadzonych w procesie readaptacji społecznej. W Małopolskim Stowarzyszeniu Probacja odpowiada również za realizację programu resocjalizacyjnego „Kontakt” w ramach którego zajmuje się przygotowywaniem kreatywnych widzeń rodzinnych w jednostkach penitencjarnych. Podczas tych spotkań wykonuje pamiątkowe fotografie osadzonym rodzicom i ich dzieciom. Jak sama mówi fotografowanie rodzin podczas spotkań w zakładach karnych sprawia, że w rodzinnych albumach nie ma pustych miejsc z okresu, gdy rodzic przebywał w izolacji penitencjarnej. Pełni również funkcję mentora osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pracując z dziećmi i młodzieżą, które doświadczają izolacji penitencjarnej swojego rodzica.

W obszarze jej zainteresowań leży psychologia penitencjarna, zarządzanie ryzykiem powtórnej przestępczości oraz readaptacja społeczna. Prywatnie szczęśliwa posiadaczka dwóch wspaniałych mruczków: Tygrysa i Tofika. 

e-mail: paulina.babol.probacja@gmail.com
Katarzyna Klima 
Psycholog, Koordynator Mentoringu

Absolwentka psychologii ze specjalnością kliniczno – sądową. Praktykę zawodową rozpoczęła wspierając rodziny osób osadzonych w różnych obszarach. Aktualnie prowadzi grupy socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży, udziela wsparcia psychologicznego. Koordynuje i współprowadzi mentoring indywidualny i grupowy z dziećmi, które doświadczają lub doświadczyły izolacji penitencjarnej rodzica.


Agata Legutko – Śladowska
Kierownik sekretariatu

Z wykształcenia socjolog. Nasza szefowa sekretariatu. Trzyma porządek w dokumentach i pilnuje, by wszystko szło w terminie. Prywatnie wulkan energii, zaraża uśmiechem i optymizmem. Wielbicielka gotowania i miłośniczka zwierząt. Szczególnymi względami darzy swojego psa Rufusa.

e-mail: agatal.probacja@wp.pl


Renata Bielańska

Trenerka komunikacji empatycznej

Absolwentka historii sztuki i kulturoznawstwa (Porównawcze Studia Cywilizacji) na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także studiów podyplomowych z mediacji w duchu Porozumienia bez Przemocy w warszawskim Collegium Civitas. Obecnie w trakcie certyfikacji trenerskiej z Porozumienia bez Przemocy (NVC). W Małopolskim Stowarzyszeniu Probacja prowadzi warsztaty kompetencji rodzicielskich w oparciu o empatyczną komunikację w jednostkach penitencjarnych, a także mentoring dla Mam z doświadczeniem izolacji penitencjarnej, przebywających na wolności. Prowadzi warsztaty z komunikacji na Akademii Frycza Modrzewskiego oraz na Akademii Wychowania Fizycznego. Jest częścią zespołu „Leance” – centrum coachingu i rozwoju osobistego, gdzie m.in. współprowadzi grupę empatyczno- praktykującą NVC. Pochodzi z Zakopanego, jest instruktorką wspinaczki, którą sama trenuje od kilkunastu lat i dzieli się tym doświadczeniem ze studentami krakowskiej AWF. Poza tym, jest miłośniczką skituringu i biegów górskich, czasami startuje w zawodach. Email: renatabielanska@gmail.com


 
 
 
 
 
 

Piotr Marcinkowski

Psycholog, Psychoterapeuta, Specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży

Ukończył cały program specjalizacji z psychologii klinicznej – przed złożeniem egzaminu. Doświadczenie kliniczne zdobywał w Szpitalu Uniwersyteckim w Zakładzie Psychoterapii na Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Behawioralnych, Krakowskim Instytucie Psychoterapii, Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego oraz Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie – gdzie obecnie pracuje. Swoją pracę poddaje ciągłej superwizji. Poszerza swoją wiedzę i umiejętności poprzez udział w konferencjach i spotkaniach dotyczących psychoterapii. Ukończył studia z psychologii, pedagogiki oraz socjologii. Posiada certyfikat potwierdzający umiejętności trenerskie na poziomie 5.EQF Europejskich Ram Kwalifikacji oraz certyfikat mediatora.

Aleksandra Wilamowska

Specjalista ds. administracji

Studentka prawa. Dobry duch w naszym sekretariacie. Odpowiada za czynności administracyjne przy wykonywaniu orzeczeń karnych. Cierpliwie wysłuchuje każdego dzwoniącego i radzi, gdzie szukać pomocy w konkretnej sytuacji.

e-mail: aleksandraw.probacja@wp.pl


Filip Duski

Adwokat, doktor nauk prawnych UJ

Aplikację adwokacką odbywał w Krakowskiej Izbie Adwokackiej w latach 2011-2013. Egzamin adwokacki złożył w 2014 r., od 2015 r. prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką.

Posiada znaczne doświadczenie procesowe. Specjalizuje się w obronie oskarżonych w sprawach związanych z narkotykami.
Stały współpracownik krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Monar od 2019 r. oraz Małopolskiego Stowarzyszenia Probacja od 2023 r. Konsultant Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego i członek Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej.

 

 

 

 

 

 

 

Aleksandra Konior- Gapys

Aktor, pedagog resocjalizacji

Aabsolwentka studium wokalno-aktorskiego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni oraz Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Bielsku Białej w klasie fletu poprzecznego. Na co dzień współpracuje z teatrem Variete, Barakah w Krakowie oraz ze Studiem Musicalowym Step Tomasza Micha z Chorzowa. Drugim obszarem jej zainteresowań jest resocjalizacja. Ukończyła Akademię Ignatianum w Krakowie otrzymując tytuł pedagoga resocjalizacji. W Małopolskim Stowarzyszeniu Probacja zajmuj się tworzeniem spektakli, w których to skazani rodzice prezentują swoją pracę przed swoimi najbliższymi a w szczególności przed dziećmi w ramach programu „Mama, Tata, Teatr i Ja”.

  

 

WSPÓŁTWORZYLI Z NAMI I CZASEM DO NAS WRACAJĄ

 
 

Katarzyna Gucwa- Porębska

Doktor nauk społecznych, pedagog opiekuńczo- wychowawczy

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Biegły Sądowy w dziedzinie Pedagogika Opiekuńczo- Wychowawcza (specjalizacja: kryzysy i dysfunkcje w obszarze funkcjonowania rodziny). Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Członek Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej. Koordynator ds. naukowo- badawczych w obszarze readaptacji społecznej i pomocy postpenitencjarnej. Zainteresowania naukowo – badawcze dotyczą procesu reintegracji społecznej osadzonych i ich rodzin, pomocy postpenitencjarnej i probacji. Równoległym obszarem zainteresowań są zagadnienia dysfunkcji w obszarze funkcjonowania rodziny, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zjawisko przemocy w rodzinie, zachowań destrukcyjnych, odwrócenia ról – parentyfikacji   oraz oddziaływań interwencyjnych- kryzysowych.

 

Joanna Giza

Koordynator projektów. Ukończyła studia magisterskie na kierunku Zarządzanie i Marketing, podyplomowe na kierunku Dziennikarstwo oraz zawodowy kurs grafiki komputerowej. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy w marketingu, redagowaniu serwisów internetowych radia RMF FM oraz w pracy jako kierownik produkcji w TVP Kraków.  W Stowarzyszeniu Probacja odpowiada za pozyskiwanie funduszy i koordynację projektów oraz przygotowanie materiałów promocyjnych. W pracy zawodowej stawia na zaangażowanie i odpowiedzialność.  Interesuje się muzyką, teatrem i aranżacją wnętrz. Kocha dzieci. Wolny czas lubi  spędzać aktywnie, najlepiej na rowerze lub łódce.

 

 

Katarzyna Sobczak
Absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej. Skończyła z wyróżnieniem Podyplomowe Studium Penitencjarne organizowane przez Centralny Zarząd Służby Więziennej oraz Studium Przeciwdziałania Krzywdzeniu Dzieci organizowane przez Fundację Dzieci Niczyje. Od 2009 roku pracująca w całodobowych socjalizacyjnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Krakowie. Od 2011 roku związana ze Stowarzyszeniem SIEMACHA, gdzie pracuje z młodzieżą na stanowisku wychowawcy. Uwielbia czytać książki. Od lat zainteresowana problemami współczesnej penitencjarystyki.

 

Barbara Kończyło-Denis

Pedagog specjalizacja: resocjalizacja; certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowisku kuratora społecznego. Współpracuje z organami wymiaru sprawiedliwości, wykonując diagnostykę osób uzależnionych od narkotyków. Pracuje jako terapeuta uzależnień w jednym z krakowskich ośrodków terapii uzależnień. Siła spokoju. Zawsze szuka dobrej drogi. Rozwiązuje najtrudniejsze problemy, abowiem wierzy, że na każdy a nich jest jakaś recepta.

 

Joanna McCoy 

Public relations manager, czyli ktoś, kto wprowadza harmonię pomiędzy zabieganych wolontariuszy i otoczenie. Odpowiada  za komunikację ze światem, kontakt z mediami oraz partnerami zagranicznymi. Tłumacz przysięgły języka angielskiego, współpracująca z krakowskimi kancelariami prawnymi, sądami i prokuraturą. Specjalista w zakresie komunikacji społecznej i negocjacji z pięcioletnim doświadczeniem w sektorze NGO. Prywatnie miłośniczka teatru, dobrej literatury i przede wszystkim ludzi. Nieuleczalna optymistka.

 

Wiola Friedrich

Psycholog i prawnik, doktorant , asystent w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Sądowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Psycholog więzienny w Areszcie Śledczym. Uczestnik licznych projektów badawczych (między innymi Narodowego Centrum Nauki) oraz konferencji naukowych krajowych i zagranicznych z zakresu psychologii i prawa. Autorka wielu publikacji.

 


Karolina Załęga
Pedagog resocjalizacji, specjalista terapii uzależnień w procesie certyfikacji  Państwowej  Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Od ośmiu lat pracująca z   osobami opuszczającymi jednostki penitencjarne i ich rodzinami. Od dwóch lat terapeutka w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnień. Pracuje z klientami indywidualnymi, grupami oraz  prowadzi krótkoterminową terapię par. Realizatorka i współautorka programów profilaktycznych tj. Noe, Cuder, Archezja.  Posiada wieloletnie doświadczenie pracy jako społeczny kurator sądowy.  Uwielbia góry i dalekie wędrówki.

Iwona Proszkowiec – Ziąbek

Pedagog resocjalizacji, certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Posiada 11-letnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i 15-letnie doświadczenie na stanowisku kuratora społecznego. Siła energii. Kieruje Ośrodkiem Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Osób Uzależnionych z Nawrotami Choroby w Krakowie – GWAN – jest tym, co wypełnia lukę systemową i odpowiada na pytanie:  Jestem trzeźwy i co dalej….   Prywatnie: entuzjastka nowej wiedzy. Ciągle szuka i ciągle się uczy.

 Marta Hernik

Konsultacje w Zakładzie Karnym w Nowej Hucie. Absolwentka pedagogiki, kryminalistyki i interwencji kryzysowej. Od 6 lat czynnie pracuje z osobami osadzonymi. Na swoim koncie ma stworzenie trzech projektów readaptacji, które realizowane były w Areszcie Śledczym na ul. Montelupich w Krakowie. Cechuje ją głowa pełna pomysłów, energia, niesłabnąca wiara w drugiego człowieka oraz przekonanie, że nie ma rzeczy niemożliwych. Kiedy nie pracuje, stara się opracować idealny przepis na ciasto marchewkowe. Od niedawna fanka skoków spadochronowych.


Krzysztof Wilamowski

 

Adwokat w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Krakowie. Od 2005 r. związany z Małopolskim Stowarzyszeniem Probacja, świadcząc pomoc prawną dla klientów stowarzyszenia oraz członków ich rodzin.  Absolwent Szkoły Praw Człowieka z uprawnieniami trenera. Autor licznych międzynarodowych publikacji na temat praw człowieka m.in. Prawa człowieka w Polsce w 2005, Human Rights in the OSCE Region: Europe, Central Asia and North America.
Report 2006 (Events of 2005), Międzynarodowa Federacja Helsińska na rzecz Praw Człowieka (International Helsinki Federation for Human Rights)

 

Zapobieganie torturom w instytucjach izolacyjnych Europy Centralnej i Wschodniej. Raport z działalności Programu. Grupa Polska, redakcja (wspólnie z prof. Andrzejem Rzeplińskim), Helsińska Fundacja Praw Człowiek