Barbara Wilamowska
Prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Probacja

Prawnik i socjolog, stały wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury,  Koordynator Ministra Sprawiedliwości ds. Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz koordynator działań Kuratorskiej Służby Sądowej przy wykonywaniu kary w Systemie Dozoru Elektronicznego (2007-2017).
Miłośniczka narciarstwa, książek Lema i Steven`a Eriksona. Autorka i współautorka wielu publikacji na temat probacji i narkomanii. Świetnie gotuje.
e-mail: barbaraw.probacja@wp.pl


Agnieszka Szeliga – Żywioł
Wiceprezes Małopolskiego Stowarzyszenia Probacja

Pedagog i specjalista terapii uzależnień certyfikowany  przez Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.  Zajmuje stanowisko merytorycznej kierownik Centrum Integracji pro Domo, prowadzi projekty nakierowane na podnoszenie kompetencji wychowawczych osadzonych rodziców. Ma doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz z dorosłymi osobami uzależnionymi. Od lat współpracuje z organami prokuratury i  wykonuje diagnostykę osób uzależnionych.

e-mail: agnieszkas.probacja@wp.pl


Ewelina Startek
Sekretarz Małopolskiego Stowarzyszenia Probacja

Doświadczona pedagożka, która od lat pracuje z osobami osadzonymi oraz członkami ich rodzin. Przez kilka lat pracowała jako certyfikowana specjalistka ze skazanymi, ich dziećmi oraz pozostałymi członkami rodzin więźniów w zakładach karnych w Wielkiej Brytanii. Certyfikowana trenerka programów dla rodziców Strengthening Families Program oraz Triple P- Positive Parenting Program. Prowadzi warsztaty dla rodziców, mające na celu wzmacnianie zagrożonych więzów rodzinnych, z różnymi grupami społecznymi. Obecnie koordynuje programy resocjalizacyjne dla osadzonych rodziców prowadzone na terenie jednostek penitencjarnych “Poczytaj Mi” oraz “Kontakt”, sprzyjające readaptacji społecznej skazanych ukierunkowane na integrację rodziny, realizowane poprzez czytanie i nagrywanie przez skazanych bajek dla dzieci oraz organizowanie spotkań rodzinnych na terenie jednostek penitencjarnych.

e-mail: ewelinas.probacja@wp.pl


 

Bohdan Twardowski

Pedagog resocjalizacyjny w Pro Domo

W  zawodzie zaczynał od pracy z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami w świetlicy profilaktyczno – terapeutycznej na krakowskim Kazimierzu. Następnie przez kilkanaście lat był wychowawcą w Areszcie Śledczym w Krakowie, gdzie pracował z osadzonymi w oddziałach mieszkalnych i szpitalnych. Od dwóch lat spełnia się jako instruktor wspinaczki skalnej, szkoląc chętnych, bez względu na predyspozycje ruchowe, także osoby niepełnosprawne. Uczestniczy w obozach sportowych dla młodzieży, podczas których stara się zaszczepiać uczestnikom zainteresowanie sportem, turystyką pieszą i kajakową. 

e –mail: bohdantwardowski@poczta.onet.pl

 

 

 

Paulina Bąbol
Pedagog resocjalizacyjny, mentor osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, fotograf

Absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej, obecnie studentka psychologii ze specjalnością Psychokryminologia.

W Małopolskim Stowarzyszeniu Probacja odpowiada za realizację programu resocjalizacyjnego „Kontakt” w ramach którego zajmuje się przygotowywaniem kreatywnych widzeń rodzinnych w jednostkach penitencjarnych. Podczas tych spotkań wykonuje pamiątkowe fotografie osadzonym rodzicom i ich dzieciom. Jak sama mówi fotografowanie rodzin podczas spotkań w zakładach karnych sprawia, że w rodzinnych albumach nie ma pustych miejsc z okresu, gdy rodzic przebywał w izolacji penitencjarnej. W Probacji pełni również funkcję mentora osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pracując z dziećmi i młodzieżą, które doświadczają izolacji penitencjarnej swojego rodzica.

W obszarze jej zainteresowań leży psychologia penitencjarna, zarządzanie ryzykiem powtórnej przestępczości oraz readaptacja społeczna.


Agata Legutko – Śladowska
Kierownik sekretariatu

Z wykształcenia socjolog. Nasza szefowa sekretariatu. Trzyma porządek w dokumentach i pilnuje, by wszystko szło w terminie. Prywatnie wulkan energii, zaraża uśmiechem i optymizmem. Wielbicielka gotowania i miłośniczka zwierząt. Szczególnymi względami darzy swojego psa Rufusa.

e-mail: agatal.probacja@wp.pl


 

Aleksandra Wilamowska
Specjalista ds. administracji

Studentka prawa. Dobry duch w naszym sekretariacie. Odpowiada za czynności administracyjne przy wykonywaniu orzeczeń karnych. Cierpliwie wysłuchuje każdego dzwoniącego i radzi, gdzie szukać pomocy w konkretnej sytuacji.e-mail: aleksandraw.probacja@wp.plKatarzyna Sobczak
Konsultacje w Zakładzie Karnym w Krakowie Nowej Hucie oraz Areszcie Śledczym w Krakowie

Absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej. Skończyła z wyróżnieniem Podyplomowe Studium Penitencjarne organizowane przez Centralny Zarząd Służby Więziennej oraz Studium Przeciwdziałania Krzywdzeniu Dzieci organizowane przez Fundację Dzieci Niczyje. Od 2009 roku pracująca w całodobowych socjalizacyjnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Krakowie. Od 2011 roku związana ze Stowarzyszeniem SIEMACHA, gdzie pracuje z młodzieżą na stanowisku wychowawcy. Uwielbia czytać książki. Od lat zainteresowana problemami współczesnej penitencjarystyki.

e-mail: kasia.probacja@wp.pl


Aleksandra Konior- Gapys

Aktorka, pedagog resocjalizacyny. absolwentka studium wokalno-aktorskiego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni oraz Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Bielsku Białej w klasie fletu poprzecznego. Na co dzień współpracuje z teatrem Variete, Barakah w Krakowie oraz ze Studiem Musicalowym Step Tomasza Micha z Chorzowa. Drugim obszarem jej zainteresowań jest resocjalizacja. Ukończyła Akademię Ignatianum w Krakowie otrzymując tytuł pedagoga resocjalizacji. W Stowarzyszeniu Probacja zajmuję się tworzeniem spektakli, w których to skazani rodzice prezentują swoją pracę przed swoimi najbliższymi a w szczególności przed dziećmi.

 

 
 

Katarzyna Gucwa- Porębska

Ddoktor nauk społecznych. Pedagog opiekuńczo- wychowawczy. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Biegły Sądowy w dziedzinie Pedagogika Opiekuńczo- Wychowawcza (specjalizacja: kryzysy i dysfunkcje w obszarze funkcjonowania rodziny). Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Członek Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej. Koordynator ds. naukowo- badawczych w obszarze readaptacji społecznej i pomocy postpenitencjarnej. Zainteresowania naukowo – badawcze dotyczą procesu reintegracji społecznej osadzonych i ich rodzin, pomocy postpenitencjarnej i probacji. Równoległym obszarem zainteresowań są zagadnienia dysfunkcji w obszarze funkcjonowania rodziny, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zjawisko przemocy w rodzinie, zachowań destrukcyjnych, odwrócenia ról – parentyfikacji   oraz oddziaływań interwencyjnych- kryzysowych.

 

Dawid Korfel

Adwokat. Od 2007 roku czynnie związany z prawem, w tym od 2013 roku zawodowo. Prowadzi Kancelarie Adwokackie w Krakowie oraz w Miechowie. W swojej codziennej pracy stawia przede wszystkim na zaangażowanie i systematyczne dążenie do założonego celu oraz zaufanie, starając się tak dobierać odpowiednie instrumenty prawne, aby uzyskiwać w pierwszej kolejności proste i efektywne rozwiązania. Kieruje się maksymą, że każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnego podejścia ze strony adwokata. Poza prawem interesuje się historią oraz filozofią, ale także fizyką teoretyczną, sportem, muzyką, filmem i religioznawstwem. Wolny czas najchętniej poświęca zaś rodzinie.

 

WSPÓŁTWORZYLI Z NAMI I CZASEM DO NAS WRACAJĄ

 

Joanna Giza

Koordynator projektów. Ukończyła studia magisterskie na kierunku Zarządzanie i Marketing, podyplomowe na kierunku Dziennikarstwo oraz zawodowy kurs grafiki komputerowej. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy w marketingu, redagowaniu serwisów internetowych radia RMF FM oraz w pracy jako kierownik produkcji w TVP Kraków.  W Stowarzyszeniu Probacja odpowiada za pozyskiwanie funduszy i koordynację projektów oraz przygotowanie materiałów promocyjnych. W pracy zawodowej stawia na zaangażowanie i odpowiedzialność.  Interesuje się muzyką, teatrem i aranżacją wnętrz. Kocha dzieci. Wolny czas lubi  spędzać aktywnie, najlepiej na rowerze lub łódce.

 

Barbara Kończyło-Denis

Pedagog – specjalizacja: resocjalizacja; certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowisku kuratora społecznego. Współpracuje z organami wymiaru sprawiedliwości, wykonując diagnostykę osób uzależnionych od narkotyków. Pracuje jako terapeuta uzależnień w jednym z krakowskich ośrodków terapii uzależnień. Siła spokoju. Zawsze szuka dobrej drogi. Rozwiązuje najtrudniejsze problemy, abowiem wierzy, że na każdy a nich jest jakaś recepta.


Joanna McCoy 

Public relations manager, czyli ktoś, kto wprowadza harmonię pomiędzy zabieganych wolontariuszy i otoczenie. Odpowiada  za komunikację ze światem, kontakt z mediami oraz partnerami zagranicznymi. Tłumacz przysięgły języka angielskiego, współpracująca z krakowskimi kancelariami prawnymi, sądami i prokuraturą. Specjalista w zakresie komunikacji społecznej i negocjacji z pięcioletnim doświadczeniem w sektorze NGO. Prywatnie miłośniczka teatru, dobrej literatury i przede wszystkim ludzi. Nieuleczalna optymistka.


Wiola Friedrich

Psycholog i prawnik, doktorant , asystent w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Sądowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Psycholog więzienny w Areszcie Śledczym. Uczestnik licznych projektów badawczych (między innymi Narodowego Centrum Nauki) oraz konferencji naukowych krajowych i zagranicznych z zakresu psychologii i prawa. Autorka wielu publikacji.

 


Karolina Załęga
Pedagog resocjalizacji, specjalista terapii uzależnień w procesie certyfikacji  Państwowej   Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Od ośmiu lat pracująca z   osobami opuszczającymi jednostki penitencjarne i ich rodzinami. Od dwóch lat terapeutka w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnień. Pracuje z klientami indywidualnymi, grupami oraz  prowadzi krótkoterminową terapię par. Realizatorka i współautorka programów profilaktycznych tj. Noe, Cuder, Archezja.  Posiada wieloletnie doświadczenie pracy jako społeczny kurator sądowy.  Uwielbia góry i dalekie wędrówki.

 


Jolanta Potoczek

Absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej, studium przygotowania terapeutycznego oraz szkoły trenerów terapii i profilaktyki uzależnień behawioralnych. Specjalista terapii uzależnień w procesie certyfikacji Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Od ponad 4 lat pracująca jako terapeuta uzależnień w zakładzie karnym oraz od ponad dwóch lat w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia. Pracuje z pacjentami indywidualnie jak i prowadzi grupy psychoedukacyjne, warsztatowe oraz treningowe. W swojej pracy zawodowej łączy różne nurty psychoterapii. Uwielbia swoją pracę i oddaje jej sporo swojego czasu.


Aleksandra Liber-Pilarz
Koordynatorka projektu „Dni Rodziny„. Pedagog resocjalizacyjny w trakcie studiów psychologicznych. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz trudną sytuacją rodzinną. Zwolenniczka holistycznego spojrzenia na człowieka oraz systemowej pracy z rodziną. Głęboko wierzy, że każdy zasługuje na szacunek i drugą szansę.


Iwona Proszkowiec – Ziąbek

Pedagog – specjalizacja: resocjalizacja. Jest certyfikowanym specjalistą terapii uzależnień. Posiada 11-letnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i 15-letnie doświadczenie na stanowisku kuratora społecznego. Siła energii. Prowadzi jeden z najbardziej wyjątkowych w Polsce ośrodków dla osób uzależnionych od narkotyków – jest kierownikiem silnym i z charyzmą.. Dom GWAN – jest tym, co wypełnia lukę systemową i odpowiada na pytanie:  Jestem trzeżwy i co dalej….     Prywatnie: entuzjastka nowej wiedzy. Ciągle szuka i ciągle się uczy.Marta Hernik

Konsultacje w Zakładzie Karnym w Nowej Hucie. Absolwentka pedagogiki, kryminalistyki i interwencji kryzysowej. Od 6 lat czynnie pracuje z osobami osadzonymi. Na swoim koncie ma stworzenie trzech projektów readaptacji, które realizowane były w Areszcie Śledczym na ul. Montelupich w Krakowie. Cechuje ją głowa pełna pomysłów, energia, niesłabnąca wiara w drugiego człowieka oraz przekonanie, że nie ma rzeczy niemożliwych. Kiedy nie pracuje, stara się opracować idealny przepis na ciasto marchewkowe. Od niedawna fanka skoków spadochronowych.


Krzysztof Wilamowski

Adwokat w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Krakowie. Od 2005 r. związany z Małopolskim Stowarzyszeniem Probacja, świadcząc pomoc prawną dla klientów stowarzyszenia oraz członków ich rodzin.  Absolwent Szkoły Praw Człowieka z uprawnieniami trenera. Autor licznych międzynarodowych publikacji na temat praw człowieka m.in. Prawa człowieka w Polsce w 2005, Human Rights in the OSCE Region: Europe, Central Asia and North America.
Report 2006 (Events of 2005), Międzynarodowa Federacja Helsińska na rzecz Praw Człowieka (International Helsinki Federation for Human Rights)

Zapobieganie torturom w instytucjach izolacyjnych Europy Centralnej i Wschodniej. Raport z działalności Programu. Grupa Polska, redakcja (wspólnie z prof. Andrzejem Rzeplińskim), Helsińska Fundacja Praw Człowieka