MENTORING

Mentoring jest formą zindywidualizowanego środowiskowego wsparcia skierowanego do dzieci i młodzieży doświadczających skutków izolacji penitencjarnej rodzica. Odpowiednio zaprojektowane działania skierowane do rodzin osób osadzonych, między innymi zapewnienie rodzinom, a zwłaszcza dzieciom mentora, czyli osoby znaczącej, z którą mogą nawiązać bezpieczną więź, jest tym bardziej istotne w sytuacji utraty bliskiego członka rodziny. Rodziny wraz z indywidualną opieką mentorską zyskują szansę na mocną i trwałą, profesjonalnie wspieraną relację, która może pomóc im odkryć swój potencjał i zmienić ich życie na lepsze. Konstrukcja projektu pozwala na podjęcie pracy i udzielenia wsparcia całej rodzinie, z uwzględnieniem specyficznej sytuacji i potrzeb każdego z jej członków. Rolą mentora jest udzielanie wsparcia dzieciom, które mają rodzica w więzieniu poprzez indywidualne spotkania podczas których podopieczni będą mogli porozmawiać o wszystkich trudnościach związanych ze swoją sytuacją z mentorem. W ramach mentoringu odbywają się wyjścia dla dzieci do różnych miejsc przyrodniczych, historycznych. Ma to na celu pokazanie dzieciom w jaki sposób można wartościowo i kreatywnie spędzać wolny czas, a także propagowanie ciekawych miejsc przyrodniczych i historycznych na terenie Krakowa.

Zapewnienie opieki mentorskiej dzieciom, które mają rodzica w więzieniu, przynosi wiele korzyści i posiada wiele mocnych stron. Mentorzy stanowią wsparcie emocjonalne dla dzieci, których rodzice przebywają w więzieniu. Dzięki temu mogą one czuć się mniej samotne i izolowane. Ponadto, mogą mieć pozytywny wpływ na rozwój dziecka – mentorzy pomagają dzieciom w rozwijaniu pozytywnych nawyków i wartości, takich jak szacunek do innych ludzi, uczciwość i odpowiedzialność. ZESPÓŁ MENTORÓW

333242227_511084121204624_8806044145765586631_n
356497846_217698460739404_5260421625797233318_n
IMG_20200726_195453

Katarzyna Sowa

Psycholog, koordynator mentoringu, mentor osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Paulina Bąbol

Pedagog resocjalizacji w Centrum Integracji Pro Domo,     mentor osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, fotograf

Honorata Harsche – Zarzeczny

Pedagog resocjalizacji, mentor osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Absolwentka psychologii ze specjalnością kliniczno – sądową. Praktykę zawodową rozpoczęła wspierając rodziny osób osadzonych w różnych obszarach. Aktualnie prowadzi grupy socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży, udziela wsparcia psychologicznego. 

Koordynuje i współprowadzi mentoring indywidualny i grupowy z dziećmi, które doświadczają lub doświadczyły izolacji penitencjarnej rodzica.

 

Absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej, studentka IV roku psychologii ze specjalnością psychokryminologia. Na co dzień pracuje jako wychowawca w Centrum Integracji Pro Domo, gdzie wspiera byłych osadzonych w procesie readaptacji społecznej. 

W Małopolskim Stowarzyszeniu Probacja odpowiada również za realizację programu resocjalizacyjnego „Kontakt” w ramach którego zajmuje się przygotowywaniem kreatywnych widzeń rodzinnych w jednostkach penitencjarnych. Podczas tych spotkań wykonuje pamiątkowe fotografie osadzonym rodzicom i ich dzieciom. Jak sama mówi fotografowanie rodzin podczas spotkań w zakładach karnych sprawia, że w rodzinnych albumach nie ma pustych miejsc z okresu, gdy rodzic przebywał w izolacji penitencjarnej. 

Pełni również funkcję mentora osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pracując z dziećmi i młodzieżą, które doświadczają izolacji penitencjarnej swojego rodzica.

Absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej. Od wielu lat związana z krakowską Poradnią MONAR, gdzie zdobywała doświadczenie zawodowe pracując w licznych projektach tj. Drop-In Krakowska 19, Czyste Bity, Hostel readaptacyjny Drop-Up, Fred goes net. Obecnie wychowawca – lider w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, wykładowca na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. 

W Małopolskim Stowarzyszeniu Probacja pełni funkcję mentora osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Prywatnie miłośniczka roślin, kuchni wegetariańskiej i bieszczadzkich krajobrazów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2