„Tworzenie lokalnych koalicji na rzecz pomocy postpenitencjarnej”

Seminarium organizowane jest dla pracowników instytucji i organizacji zajmujących się problematyką postpenitencjarną. Jego głównym celem jest kształtowanie polityki i współpracy w naszym regionie: sądów rejonowych, zakładów karnych i ośrodków pomocy społecznej woj. małopolskiego tworząc skuteczniejsza siatkę wpółpracujących ze soba instytucji.