Małopolskie Stowarzyszenie Probacja informuje o realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego pod nazwą „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w latach 2023-2025”. Działanie „Profilaktyka uzależnień i patologii społecznych”. Zadanie finansowane ze środków Miasta Krakowa.

Tytuł zadania „Rodzina Razem – Centrum Dzieci i Młodzieży.”

Termin realizacji zadania 03.07.2023 – 30.06.2025

Projekt „Rodzina Razem – Centrum Dzieci i Młodzieży” zajmuje się profilaktyką selektywną wśród dzieci i młodzieży z rodzin doświadczonych izolacją penitencjarną, które z uwagi na kryzysową sytuację w jakiej znalazły się ich rodziny w związku z osadzeniem jednego z rodziców lub opiekunów są w dużo większym stopniu narażone na niedostosowanie i wykluczenie społeczne. .

 Szczegółowe informacje dla Beneficjentów pomocy można uzyskać pod numerem telefonu 507 383 053 lub email: katarzynaso.probacja@wp.pl