W październiku 2018 r. rozpoczęliśmy program wczesnego wykrywania uzależnień w miejscu pracy, który został bardzo dobrze przyjęty i stał się stałą częścią naszego harmonogramu szkoleń.

Program nazwaliśmy „Widzieć Więcej”.

                    Dlaczego?

Profilaktyka w miejscu pracy jest zjawiskiem nieobecnym w przestrzeni problematyki uzależnień. W środowiskach zawodowych temat osób, które zaczynają mieć problem z nadużywaniem alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych jest tematem tabu.

Zgodne milczenie, zarówno samej osoby z problemem jak również otaczających ją w pracy osób, doprowadza do sytuacji krytycznych, w których niekontrolowane zachowania prowadzą do utraty pracy, konfliktu z prawem czy sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, również współpracowników.
Brak wypracowanych mechanizmów i procedur bezpiecznego postępowania w sytuacji wystąpienia kryzysu
u współpracownika powoduje, że ani osoba w kryzysie nie potrafi (lub obawia się) zwrócić o pomoc, a współpracownicy i przełożeni nie umieją tej pomocy zaproponować. Kryzys, który nieuchronnie nadchodzi, nie pozwala na działania ograniczenia strat. Należy podkreślić, że w każdym zawodzie osoba z problemem utraty kontroli spożycia środków lub substancji psychoaktywnych stanowi poważne zagrożenie dla siebie oraz osób trzecich, ale są grupy zawodowe, gdzie z uwagi na charakter wykonywanej pracy, ryzyko zagrożenia życia lub zdrowia jest niewspółmiernie wyższe. Dotyczy to z pewnością: strażaków, policjantów, nauczycieli oraz pracowników zawodów medycznych.

Szkolenie przewidziane jest na 8 godzin i składa się z dwóch części. Prowadzić je będziemy z wykorzystaniem dwóch metod: wykładu oraz warsztatu:

CZĘŚĆ PIERWSZA: Wykłady z wiedzy na temat przepisów prawnych: zagadnienia związane z odpowiedzialnością karną, koleżeńską i odpowiedzialnością pracodawcy.

CZĘŚĆ DRUGA: składa się z warsztatu i dramy. Zajęcia prowadzone będą w formie otwartej rozmowy na temat uzależnień. Rozpoczniemy od wiedzy na temat różnych substancji uzależniających obecnych na rynku, również substancje nowej generacji. Omówimy temat autodiagnozy pod kątem oceny charakteru używania środków lub substancji psychoaktywnych oraz dostępnych form leczenia i terapii uzależnień. Będziemy uczyć się odczytywać sygnały ostrzegawcze i rozpoznawać mechanizmy występujące u osób uzależnionych. Zaproponujemy sposoby wsparcia dla rozpoznanych osób z problemem uzależnienia. Planujemy pracować z uczestnikami nad umiejętnością komunikowania swoich problemów oraz nawiązywania kontaktu z osobą w problemie.

Szkolenie odbędzie się w salach konferencyjnych krakowskiego hotelu Santorini i prowadzi je dwóch wyspecjalizowanych trenerów:

    Agnieszka Szeliga – Żywioł – specjalista terapii uzależnień

    Barbara Wilamowska – prawnik i socjolog, stały wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. 

Pierwsza edycja obejmie dwie grupy i odbędzie się w październiku 2018 r.

Wszystkie osoby i instytucje zainteresowane naszym programem zapraszamy do kontaktu: joanna@probacja.org

Program finansowany jest przez Gminę Miejską Kraków.