Małopolskie Stowarzyszenie Probacja informuje o realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom, w tym uzależnieniom behawioralnym w latach 2023-2024. Nazwa zadnia „Centrum Integracji Pro Domo – profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom.”

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Termin realizacji zadania 01.07.2023 r.  – 30.11.2024 r.

Działania prowadzone w projektu skierowane są do osadzonych na terenie małopolskich jednostek penitencjarnych, wybranych mieszkańców domu pomocy postpenitencjarnej, osób korzystających z pomocy w formie ambulatoryjnej oraz ich bliskich i rodzin w ramach działania Centrum Integracji Pro Domo.

Zapraszamy na naszego FB: https://www.facebook.com/Probacja gdzie publikujemy nasz cykl: EDUKACYJNY PIĄTEK.

Szczegółowe informacje dla Beneficjentów pomocy można uzyskać pod numerem telefonu 578 116 110 lub email: centrumintegracji.prodomo@gmail.com

Informacja dla Beneficjenów. Osoby ze szczególnymi potrzebami, proszone są o zgłoszenie tego faktu przed planowaną, umówioną wizytą w placówce świadczącej pomoc.