„Polityka karna wobec osób używających narkotyków”

Cykl seminariów dotyczących prawa narkotykowego przeznaczony dla sędziów i prokuratorów, których głównym założeniem jest kształtowanie lepszego zrozumienia sytuacji osób uzależnionych w Polsce, jak również kreowanie dobrej praktyki prawnej mającej na celu stosowanie ustawy o zapobieganiu narkomanii z uwzględnieniem ograniczania szkód społecznych.Już kolejny rok, wspólnie z Polską Siecią Polityki Narkotykowej prowadzimy seminaria  (w 2017 r. odbyło się ich 17 na terenie całej Polski) dla pracowników wymiaru sprawiedliwości.
Seminarium w formie trzydniowych warsztatów, na których spotykają się i rozmawiają trzy światy – sędziowski, prokuratorski i terapeutyczny – ma na celu analizę istniejących przepisów i szukanie najlepszego ich zastosowania w praktyce. Specjaliści w swoich obszarach łączą siły i dzielą się doświadczeniami, aby jak najskuteczniej przeciwdziałać narkomanii i minimalizować jej skutki.