W ramach projektu osadzeni rodzice wzięli udział w cyklu zajęć z zakresu podnoszenia kompetencji rodzicielskich prowadzonych online oraz indywidualnych zajęciach teatralnych, w ramach, których przygotowali i nagrali CD bajkę dla swoich dzieci oraz nagranie przedstawienia na płytę DVD.

Projekt  realizowany jest w jednostce penitencjarnej okręgu krakowskiego – w Zakładzie Karnym w Krakowie Nowej Hucie, w dwóch jego oddziałach – oddziale dla osadzonych kobiet oraz oddziale dla osadzonych mężczyzn.

Przygotowanie oraz nagranie bajki, to stworzenie okazji dla dzieci i młodzieży na usłyszenie głosu swojego rodzica. Możliwość ta jest wyjątkowo ważna zwłaszcza teraz, w czasie pandemii Covid – 19, gdyż dzieci, których rodzice odbywają karę pozbawienia wolności są pozbawione bezpośredniego kontaktu z nimi od marca. Dzieci, dzięki tej inicjatywie mają także możliwość poczuć się wyjątkowo oraz doświadczyć dużo miłości od rodzica a nie bez znaczenia jest, że prezent przynosi sam Święty Mikołaj.

 Naszą intencją było, wysłanie dzieciom przygotowanych przez osadzonych rodziców prezentów, tj. płyt CD z bajką oraz płyt DVD z nagranym przedstawieniem świątecznym, słodyczy oraz wykonanych własnoręcznie pluszaków i ozdób choinkowych właśnie w okolicach 6 grudnia –  w dniu, który wszystkim dzieciom kojarzy się z prezentami. W związku z izolacją penitencjarną osadzeni rodzice oraz ich dzieci pozbawieni byliby tej możliwości, dlatego tak ważne jest stworzenie im takich warunków, aby mogli poczuć się przez chwilę jak zwykłe rodziny.  

Dodatkowym działaniem w projekcie jest przygotowanie spektaklu teatralnego o tematyce świątecznej, który osadzone matki przygotują dla swoich dzieci. We wcześniejszych latach osadzeni rodzice/ matki przygotowywały przedstawienie pod okiem aktorki Aleksandry Konior – Gapys, od lat związanej ze Stowarzyszeniem i prowadzącej grupy teatralne w zakładach karnych. W tym roku w związku z ograniczeniami Covid – 19 i wynikających z niej ograniczeń związanych z wchodzeniem na teren zakładów karnych przedstawicieli podmiotów zewnętrznych, próby teatralne poprowadzi psycholog więzienna, a wolontariusz Stowarzyszenia będzie uczestniczył w finale przedstawienia, utrwalając obraz video. W tym roku dzieci nie wezmą udziału w świątecznym spotkaniu rodzin, w zamian dostaną namiastkę obecności rodzica, którego będą mogli zobaczyć w nagranym na płytę DVD przedstawieniu.

Głównym założeniem projektu jest wspieranie więzi pomiędzy rodzicem i dzieckiem jak również działania na rzecz ochrony praw dziecka i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Projekt współfinansuje Gmina Miejska Kraków.