Zminimalizowanie skutków pandemii Covid-19 w obszarze bezpieczeństwa i zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, których rodzice odbywają karę pozbawienia wolności.

W ramach tego projektu Małopolskie Stowarzyszenie Probacja  otoczyło indywidualną opieką psychologiczną dzieci i młodzież, których rodzic odbywa karę pozbawienia wolności. Z powodu zamknięcia szkół, placówek kulturalnych i oświatowych oraz zakazu odwiedzin w zakładach karnych wymuszonego pandemią Covid-19 u dzieci te narażone są na  wzmożone poczucie izolacji, niezrozumienia i osamotnienia. 

W ramach zadania oprócz pracy zdalnej prowadziliśmy w siedzibie Stowarzyszenia zajęcia socjoterapeutyczne dla tej grupy dzieci  i młodzieży, dyżur telefonu zaufania oraz szkolenia grup zawodowych pracujących z beneficjentami programu.

Najciekawszym elementem projektu było przygotowanie i wymiana własnoręcznie przygotowanych upominków pomiędzy dziećmi a rodzicami osadzonymi w jednostkach penitencjarnych. Realizacja projektu pozwoliła również na wsparcie rozwoju instytucjonalnego  Małopolskiego Stowarzyszenia Probacja.

 

Pełna nazwa zadania:

Zminimalizowanie skutków pandemii Covid-19 w obszarze bezpieczeństwa i zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, zagrożonej wykluczeniem społecznym z powodu osadzenia rodzica w zakładzie karnym.Projekt finansowany w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020” utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.