Kontakt. Program podnoszenia kompetencji rodzicielskich – autorski program Stowarzyszenia ukierunkowany na wzmacnianie więzi i postaw rodzinnych wśród osób osadzonych. Bazując na wynikach badań europejskich, z których wynika, że więzi rodzinne są najważniejszym czynnikiem chroniącym przed przestępczością, opracowany został moduł warsztatowy dla osób osadzonych, w ramach którego beneficjenci uczą się rozumieć swoją rolę jako członka rodziny. Warsztaty kończą się praktycznymi, przeprowadzonymi i przygotowanymi przez osoby pozbawione wolności spotkaniami – widzeniami dla rodzin. Projekt jest realizowany na terenie Aresztu Śledczego w Krakowie i Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Krakowie – Nowej Hucie. 

Podczas widzeń rodzinnych wykonywane są portrety rodzinne przez Paulinę Bąbol, która następnie po spotkaniu rozsyła poprzez maila zdjęcia rodzinom. 

fot. Paulina Bąbol, Małopolskie Stowarzyszenie Probacja. REALIZATORZY

fundacja-10
356497846_217698460739404_5260421625797233318_n

Ewelina Startek

Sekretarz Małopolskiego Stowarzyszenia Probacja

Paulina Bąbol

Pedagog resocjalizacji w Centrum Integracji Pro Domo, mentor osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, fotograf

Psychoterapeutka dzieci i młodzieży w trakcie specjalizacji. Od lat pracuje z osobami osadzonymi oraz członkami ich rodzin. Przez kilka lat pracowała jako certyfikowana specjalistka ze skazanymi, ich dziećmi oraz pozostałymi członkami rodzin więźniów w zakładach karnych w Wielkiej Brytanii. Certyfikowana trenerka programów dla rodziców Strengthening Families Program oraz Triple P- Positive Parenting Program. Prowadzi warsztaty dla rodziców, mające na celu wzmacnianie zagrożonych więzów rodzinnych, z różnymi grupami społecznymi. 

Obecnie koordynuje programy resocjalizacyjne dla osadzonych rodziców prowadzone na terenie jednostek penitencjarnych “Poczytaj Mi” oraz “Kontakt”, sprzyjające readaptacji społecznej skazanych ukierunkowane na integrację rodziny, realizowane poprzez czytanie i nagrywanie przez skazanych bajek dla dzieci oraz organizowanie spotkań rodzinnych na terenie jednostek penitencjarnych.

Absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej, obecnie studentka IV roku psychologii ze specjalnością psychokryminologia. Na co dzień pracuje jako wychowawca w Centrum Integracji Pro Domo, gdzie wspiera byłych osadzonych w procesie readaptacji społecznej. W Małopolskim Stowarzyszeniu Probacja odpowiada również za realizację programu resocjalizacyjnego „Kontakt” w ramach którego zajmuje się przygotowywaniem kreatywnych widzeń rodzinnych w jednostkach penitencjarnych. Podczas tych spotkań wykonuje pamiątkowe fotografie osadzonym rodzicom i ich dzieciom. Jak sama mówi fotografowanie rodzin podczas spotkań w zakładach karnych sprawia, że w rodzinnych albumach nie ma pustych miejsc z okresu, gdy rodzic przebywał w izolacji penitencjarnej. Pełni również funkcję mentora osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pracując z dziećmi i młodzieżą, które doświadczają izolacji penitencjarnej swojego rodzica.

W obszarze jej zainteresowań leży psychologia penitencjarna, zarządzanie ryzykiem powtórnej przestępczości oraz readaptacja społeczna.

2