MAŁOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PROBACJA

Małopolskie Stowarzyszenie Probacja, to przede wszystkim grupa osób, które mają bezwzględne i oczywiste przekonanie, że realne przeciwdziałanie przestępczości, to przede wszystkim pomoc osobom, które opuszczają zakłady karne, ich rodzinom, a przede wszystkim dzieciom.

Sprawiedliwość dla osoby pokrzywdzonej przestępstwem – to nie tylko wyrok dla sprawcy, ale też konieczność naprawienia szkody, która powstała.
Przeciwdziałanie przestępczości to nie tylko pogadanki w szkołach, ale też praca z dziećmi, których rodzice trafili do więzienia.
Bezpieczeństwo to nie tylko prawo i sprawna Policja, ale też praca nad zmianą postawy sprawcy by nie popełnił ponownie przestępstwa.

Pomagamy osobom pokrzywdzonym – by rzeczywiście otrzymały pomoc po traumatycznych wydarzeniach. Pomagamy rodzinom osób, które trafiły do więzienia, mając na uwadze szczególnie dzieci, które przez nieobecność jednego, albo obojga rodziców przeżywają osobistą tragedię. Pomagamy sprawcom przestępstw pełniąc nad nimi dozór by nie popełnili ponownie błędu, który zrujnował ich życie.
Czasami wystarczy jeden krok, znalezienie pracy, wybranie nowego środowiska, podjęcie leczenia lub terapii by zmienić bieg wydarzeń.

Możesz nam pomóc. Możesz nasz wspierać. Możesz się do nas przyłączyć.

Małopolskie Stowarzyszenie Probacja

Al. Krasińskiego 9/26a
31-111 Kraków
tel: 12 426 47 39
fax: 12 426 47 39 lub 692 633 840
poniedziałek-czwartek: od 10.00 do 15.00
piątek:  od 10.00 do 18.00
e-mail: sekretariat.probacja@wp.pl


CELE DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA:


• ograniczanie szkód społecznych spowodowanych bezdomnością osób opuszczających Zakłady Karne

• prawidłową organizację wykonywania orzeczeń karnych w ramach określonych przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa polskiego

• pomoc osobom skazanym i członkom ich rodzin

• pomoc w przezwyciężaniu u osób skazanych problemów z adaptacją do życia na wolności.

• organizowanie środowisk lokalnych do realizacji i koordynacji działań postpenitencjarnych

• przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup stygmatyzowanych

• ochronę i promocję zdrowia, w tym poprzez profilaktykę uzależnień od alkoholu lub środków odurzających

• promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez zatrudnienia

• integrację społeczną

• pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i członkom ich rodzin

One thought on “O NAS”

  1. Pingback: walmart cialis

Comments are closed.