Projekt przeznaczony jest dla rodziców przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, którzy pomimo izolacji penitencjarnej pragną utrzymać więź emocjonalną ze swoimi dziećmi. Beneficjentem projektu są dzieci osadzonych rodziców w wieku od 0-18 lat (w zależności od wieku dziecka rodzic czyta odpowiednio dobraną pod względem wieku bajkę/opowiadanie). Nagrania realizowane są na terenie jednostek penitencjarnych. Montaż i udźwiękowienie nagrań, grafika komputerowa okładek oraz wysyłka nagrań do rodzin skazanych dokonywania jest w siedzibie Małopolskiego Stowarzyszenia Probacja.

Nawiązanie pozytywnych relacji rodzic-dziecko a także pomoc w podtrzymywaniu więzi rodzica z dzieckiem przeciwdziała czynnikom kryminogennym, na które narażeni są odizolowani od dzieci rodzice  oraz dzieci wychowujące się bez osadzonego rodzica. Z brytyjskich badań wynika, że utrzymywanie kontaktu z rodziną zmniejsza prawdopodobieństwo powtórnego popełnienia przestępstwa przez skazanego o 39%.  Poza tym w wielu przypadkach dobro dziecka staje się motywacją do zmiany swojego dotychczasowego postępowania przez skazanego.