Małopolskie Stowarzyszenie Probacja informuje o realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego pod nazwą „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w latach 2023-2025”. Działanie „Profilaktyka uzależnień i patologii społecznych”. Zadanie finansowane ze środków Miasta Krakowa.

Tytuł zadania „Centrum Integracji Pro domo – reintegracja społeczna przez aktywizację.”

Termin realizacji zadania 03.07.2023 – 30.06.2025

Zakres świadczonych usług.

Projekt „Centrum Integracji Pro domo – reintegracja społeczna przez aktywizację” stanowi uzupełnienie szerszej oferty Stowarzyszenia polegającej na stworzeniu domu przejściowego dla mężczyzn opuszczających jednostki penitencjarne, zagrożonych kryzysem bezdomności i pozostających na terenie Gminy Miejskiej Kraków po wyjściu na wolność.

Szczegółowe informacje dla Beneficjentów pomocy można uzyskać pod numerem telefonu 578 116 110 lub email: centrumintegracji.prodomo@gmail.com

Informacja dla Beneficjenów. Osoby ze szczególnymi potrzebami, proszone są o zgłoszenie tego faktu przed planowaną, umówioną wizytą w placówce świadczącej pomoc.