W związku z realizacją przez Małopolskie Stowarzyszenie Probacja projektu „Nowa Perspektywa” Przedstawiamy Państwu możliwe formy wsparcia dostępne w projekcie:

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy prosimy o bezpośredni kontakt na podane numery telefonów lub adresy mailowe. 

Terapia uzależnień oraz wsparcie psychologiczne:

Małgorzata Pawłowska – psycholog, terapeuta uzależnień – tel. 503 860 572

Pomoc psychologiczna dla osób dorosłych i dzieci osób osadzonych:


Katarzyna Klima – psycholog – tel. 507 383 053

Konsultacje prawne dla osób opuszczających jednostki penitencjarne lub dotkniętych izolacją penitencjarną członka rodziny.


Aleksandra Wilamowska – aleksandraw.probacja@wp.pl

Konsultacje z zakresu wspierania więzi pomiędzy osadzonym rodzicem a dzieckiem, wspierania rodzicielstwa podczas odbywania kary oraz pracy z rodziną

Konsultacje przeznaczone dla osób odbywających karę pozbawienia wolności. Ewelina Startek   tel. 667 579 775

Konsultacje dla osób pozbawionych wolności przygotowujących się do zwolnienia oraz w okresie readaptacji po wyjściu na wolność

Agnieszka Szeliga – Żywioł – konsultacje z zakresu przygotowania do zwolnienia, pomocy postpenitencjarnej, oraz readaptacji do warunków wolnościowych po odbyciu kary, przeznaczone dla osób odbywających karę pozbawienia wolności tel. 578 116 110

Wizyta Małopolskiego Stowarzyszenia Probacja
w Kirkens Bymisjon Drammen - Kongsberg - Hønefoss.

W dniach 22-25 listopada 2022 roku odwiedziliśmy w Drammen w Norwegii naszych przyjaciół z Kirkens Bymisjon Drammen – Kongsberg – Hønefoss. Jest to nasza partnerska organizacja w Projekcie Nowa Perspektywa.

W pierwszym dniu wizyty mogliśmy zobaczyć jak wygląda i funkcjonuje dom przejściowy prowadzony przez Kirkens Bymisjon, a także porozmawiać z pracownikami i mieszkańcami o ich codziennej pracy oraz doświadczeniach. Odwiedziliśmy także siedzibę naszych Partnerów wraz z prowadzoną przez nich Aktivitetskaféen – miejscem integracji i aktywizacji dla pracowników, wolontariuszy i klientów organizacji oraz bistro dla osób czynnie używających substancji odurzających. Uczestniczyliśmy także w prezentacji opisującej historię, misję oraz główne działania Kirkens Bymisjon w Norwegii.

W drugim dniu naszej wizyty studyjnej w Norwegii w ramach Projekt Nowa Perspektywa odwiedziliśmy zakład karny Ringerike. Mieliśmy okazję zobaczyć dużą cześć więzienia oraz porozmawiać z przedstawicielami służby więziennej i wychowawcami na temat tego co charakteryzuje i wyróżnia norweski system penitencjarny oraz jak wygląda codzienna praca z osadzonymi. Rozmawialiśmy także z osobami odbywającymi wyrok w Ringerike na temat ich odczuć i spostrzeżeń. Odwiedziliśmy też siedzibę Kirkens Bymisjon w Honefoss oraz znajdująca się w tym samym budynku kawiarnię, będąca miejscem integrującym lokalną społeczność i osoby zagrożenie wykluczeniem społecznym.

Trzeci, ostatni, dzień naszej wizyty w Norwegii spędziliśmy w siedzibie Kirkens Bymisjon w Drammen. Tego dnia zobaczyliśmy „Myrsnipa”, czyli miejsce usytuowane na jednym z pięter budynku organizacji, w którym odbywają się nadzorowane spotkania klientów Kirkens Bymisjon z ich dziećmi. Był to także dzień spotkań i konsultacji z naszymi norweskimi partnerami, podczas których mieliśmy okazję porozmawiania szczegółowo o wielu istotnych aspektach ich codziennej pracy.

Z Norwegii wróciliśmy, bogatsi o nowe obserwacje, wnioski i spostrzeżenia. Była to dla nas bardzo cenna wymiana doświadczeń i źródło inspiracji. Mamy nadzieję, że uda nam się w krótkim czasie zrealizować jak najwięcej nowych pomysłów jakie zrodziły się podczas tej wizyty.

Strategia marketingowa

W październiku kontynuujemy działania projektowe. Został wybrany kolejny wykonawca do działań komunikacyjnych i opracowania strategii marketingowej.

 Konferencja pt. Organizacja pozarządowa jako partner w procesach wymiaru sprawiedliwości.

W ramach projektu 23 września 2022 roku w Auli Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, w Krakowie odbyła się konferencja pt:  Organizacja pozarządowa jako partner w procesach wymiaru sprawiedliwości.

Konferencja przybliżyła rzeczywistość organizacji pozarządowych, które tak jak Małopolskie Stowarzyszenie Probacja działają na polu poprawy bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałania przestępczości i uzależnieniom, a także pomocy rodzinom w kryzysie. Ponadto, przedmiotem międzynarodowej debaty był temat sytuacji dziecka w procesie skazywania rodzica.

W części konferencji, której elementem była debata sędziów z kilku krajów Europy, wysłuchaliśmy wystąpień przedstawicieli świata nauki oraz organizacji pozarządowych z Polski, Wielkiej Brytanii, Rumunii i Włoch. Szczególną okazją do poruszania tej tematyki jest 20 lecie działalności Małopolskiego Stowarzyszenia Probacja, które jest liderem w zakresie realizacji projektów readaptacyjnych i resocjalizacyjnych wobec osób w konflikcie z prawem a także profilaktycznych w zakresie zapobiegania przestępczości. 

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Ministra Sprawiedliwości, Rzecznika Praw Obywatelskich, Dyrektora Generalnego Służby Więziennej oraz Prezydenta Miasta Krakowa.

Udział w konferencji był bezpłatny.

PROGRAM KONFERENCJI