Małopolskie Stowarzyszenie Probacja informuje o realizacji zadania  publicznego Województwa Małopolskiego; Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. „Rodzinna Małopolska” nazwa zadania „Centrum Dzieci i Rodzin – Rodzina Razem”.

Projekt „Rodzina Razem. Centrum Pomocy dla Dzieci i Rodzin” jest kompleksową ofertą pomocy skierowaną do mieszkających na terenie Małopolski dzieci i rodzin, w sytuacji izolacji penitencjarnej bliskiej osoby, oraz pomocy w procesie readaptacyjnym sprawców przestępstw, aby mogli w pełni spełniać funkcje opiekuńcze i wychowawcze.

Termin realizacji zadania: 21.07.2023 r.  – 30.06.2024 r.

Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Szczegółowe informacje dla Beneficjentów pomocy można uzyskać pod numerem telefonu 667 579 775 lub email: ewelinas.probacja@wp.pl

Informacja dla Beneficjenów: Osoby ze szczególnymi potrzebami, proszone są o zgłoszenie tego faktu przed planowaną, umówioną wizytą w placówce świadczącej pomoc