Grupy socjoterapeutyczne dla dzieci, których rodzice odbywają karę pozbawienia wolności. Ze względu na doświadczenie stygmatyzacji i wstydu w związku z osadzeniem rodzica, ważne jest udzielenie dziecku wsparcia oraz ukazanie, że nie jest samo w trudnej sytuacji. Zajęcia nastawione są na edukację oraz rozwój zasobów dzieci, prowadzone w dwóch grupach wiekowych: 11-14 lat oraz 15-18 lat. Dzieci i młodzież tworzą grupę ambasadorów, która, korzystając ze swoich zasobów i doświadczeń,  udziela wsparcia młodszym lub mniej doświadczonym dzieciom. To działanie wzmocnia dzieci i młodzież do lobbowania na rzecz własnej grupy, do pełnienia funkcji self-adwokatów.

 


Grupa dla dzieci: Drugi i czwarty wtorek miesiąca godz 16 – 18

Grupa dla młodzieży: Drugi i czwarty wtorek miesiąca godz 18 – 20


 

 

 

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG

Pobierz plakat

 

Lokal został przystosowany do zajęć z dziećmi i zabezpieczony przed skutkami powodzi dzięki wsparciu z funduszy Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

materiał niw