OUR PROGRAMS AND PROJECTS WE REALIZE THANKS TO THE COOPERATION WITH THESE INSTITUTIONS: 

Urząd Miasta Krakowa (Cracow City Council)

Urząd Pracy (Employment Agency)

MCPU – miejskie centrum profilaktyki uzależnień (Municipal Centre for Counteracting Substance Addiction)

COPE – Children of Prisoners Europe

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (National Bureau for Counteracting Drug Addiction)

Kuratorska Służba Sądowa Sądu Okręgowego w Krakowie (National Probation Service of the Regional Court in Cracow)

Dom Pomocy Społecznej w Łyszkowicach (Social Care Home in Łyszkowice)

Ambasada Holenderska (Embassy of the Kingdom of the Netherlands)

IHRD/OSI

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (Regional Centre for Social Policies)

Małopolska Rada ds. Readaptacji i Pomocy Skazanym (Małopolska Council for Readaptation and Aid for the Prisoners)

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie (Regional Prison Service in Cracow)

Areszt Śledczy w Krakowie (ul. Montelupich)  (Cracow Remand Centre at Montelupich Street)

Zakład Karny Krakowie – Nowej Hucie (Detention Centre for Kraków-Nowa Huta)

Stowarzyszenie “MONAR” (MONAR Association)

Stiftung Fur Deutsch-Polnische Zusammenarbeit

Krakowskie Towarzystwo Pomocy Uzależnionym (Cracow Association for the Help of the Addicted)

Prywatni Przedsiębiorcy (private businessmen and women)