• Szkolenia dla grup zawodowych sektorów pomocowych pracujących z rodziną z zakresu praw i potrzeb członków rodzin i bliskich osób osadzonych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci osadzonych.

( nabór grup szkoleniowych odbywać się będzie w okresie czerwiec 2021 – wrzesień 2021)