Szkolenie nt. Wspierania dzieci i rodzin doświadczonych izolacją penitencjarną osoby bliskiej

Serdecznie zapraszamy na realizowane przez nasze stowarzyszenie szkolenie z zakresu wspierania dzieci i rodzin doświadczonych izolacją penitencjarną osoby bliskiej. Szkolenie skierowane jest do pedagogów szkolnych. Wyjątkowe miejsce szkolenia jakim jest Areszt Śledczy, z pewnością przyczyni się do lepszego zrozumienia trudności z jakimi mierzą się dzieci i rodziny osób osadzonych.

Szkolenie odbędzie się w dniu 09.11.2021 r. (wtorek) w godzinach 9:00-15:00 na terenie Aresztu Śledczego w Krakowie, przy ul. Montelupich 7. Ze względów proceduralnych, związanych z wejściem na teren jednostki penitencjarnej w zgłoszeniu konieczne jest podanie serii i numeru swojego dowodu osobistego. Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmujemy do dnia 29.10. 2021 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.

Grupa szkoleniowa liczy 20 osób.

Zgłoszenia: poprzez formularz:

Daty  szkoleń :

 18/10/2021 – Pracownicy Służby Więziennej

19/10/2021 – Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie – grupa I

08/10/2021 – Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie – grupa II

09/10/2021 – Pedagodzy szkolni 

data do potwierdzenia – Pracownicy Służby Więziennej Okręgowego Inspektoratu w Bydgoszczy

Działanie realizowane w ramach projektu „Rodzina Razem. Centrum Dzieci i Rodzin”. Projekt finansowany jest z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.