Małgorzata Pawłowska - Psycholog Terapeuta

Jestem psychologiem, specjalistą psychoterapii uzależnień, psychoterapeutą w trakcie procesu do uzyskania certyfikatu. Kształciłam się zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Polskiej Rady Psychoterapii w akredytowanym przez Europen Association for Psychotherapy Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie. Oprócz wykształcenia psychoterapeutycznego ukończyłam także studia wyższe na Wydziale Prawa i Administracji na kierunku Administracja.

Pracuję w podejściu integratywnym systemowym, które łączy różne nurty psychoterapeutyczne. Umożliwia to indywidualne podejście do problemów każdego pacjenta.

 

Pracuję od kilkunastu lat w Poradni Monar, wykonuję zlecenia jako biegły specjalista dla prokuratur i sądów, prowadzę psychoterapię indywidualną w Centrum Psychoterapii (ul. Kamienna 21), współprowadzę w gabinecie prywatnym grupę psychoterapeutyczną, współprowadzę program pomocy prawnej dla osób używających narkotyki.

Stale poszerzam swoje kompetencje uczestnicząc w szkoleniach z zakresu psychoterapii i rozwoju osobistego.

Brałam udział w szkoleniach, konferencjach, seminariach, badaniach; szkolenia m. in. integratywna systemowa psychoterapia zaburzeń lękowych i posttraumatycznych, integratywna systemowa psychoterapia zaburzeń depresyjnych, integratywna psychoterapia krótkoterminowa, Diagnoza kliniczna DSM-IV-TR, Choroba i śmierć, Związki miłosne w terapii, Hipnoza kliniczna, szkolenie z zakresu treningu grupowego (Grupa training&consulting), szkolenie „Podstawy edukacji seksualnej i profilaktyki narkomanii w pracy z młodzieżą”, posiadam certyfikat uprawniający do szkoleń w zakresie „Podstawowej Wiedzy o HIV i AIDS” (wydany przez Krajowe Centrum ds. AIDS), certyfikat specjalisty terapii uzależnień (podmiot szkolący: Polska Federacja Społeczności Terapeutycznych). Jestem członkiem Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej.