Ewelina Startek

Certyfikowana trenerka programów dla rodziców Strengthening Families Program, Triple P-PositiveParenting Program oraz ParentsIncludedFacilitation Training.

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów dla rodziców osadzonych w jednostkach penitencjarnych, mające na celu wzmacnianie zagrożonych więzi rodzinnych, z różnymi grupami społecznymi, zagrożonymi wykluczeniem społecznym lub wykluczonymi społecznie.

Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika, Wydziału Pedagogicznego, Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Koordynatorka programów „Kontakt” oraz „Poczytaj Mi” realizowanych na terenie zakładów karnych skierowanych do osadzonych rodziców i ich dzieci. Posiada doświadczenie w pracy na stanowisku wychowawcy w domu pomocy postpenitencjarnej Pro domo, oraz jedenastoletnie doświadczenie w pracy z osadzonymi i ich rodzinami. Certyfikowana trenerka licznych programów rodzicielskich. Od lat zaangażowana w sprawę ochrony dzieci osób osadzonych. Członkini Rady Nadzorczej międzynarodowej organizacji COPE [Children of Prisoners Europe]