„NIE MOJA WINA, ALE MOJA KARA”

NASZA KAMPANIA WSPÓŁPROWADZONA Z COPE

Co roku w czerwcu europejska sieć COPE (Children of Prisoners Europe), której jesteśmy członkiem, prowadzi społeczną akcję „Nie moja wina, ale moja kara”, aby zwrócić uwagę na konkretne potrzeby i prawa dzieci osadzonych.

W dniu 04 kwietnia 2018 Rada Europy przyjęła Zalecenie CM/Rec(2018) 54 i rozesłała je do wszystkich 47 państw członkowskich. Zalecenie i towarzyszące Memorandum Wyjaśniające są wynikiem wielomiesięcznych prac Rady ds. Współpracy Penologicznej Europy (PC-CP) oraz europejskiej sieci COPE: Children of Prisoners Europe [Dzieci Więźniów Europy]. Zalecenie podkreśla działanie w najlepszym interesie dziecka w sytuacji izolacji penitencjarnej jego rodzica, co obejmuje zapewnianie regularnego kontaktu włączając fizyczne wizyty (Artykuł 17) oraz inne formy kontaktu, przykładowo dostępne za pomocą technologii (Artykuły 25 i 26).

Zalecenie omawia prawa dziecka od chwili aresztowania jego rodzica, aż do chwili zwolnienia go z więzienia. Podkreśla ważny aspekt utrzymania i aktywizacji w osadzonych roli rodzica pomimo faktu odbywania izolacji penitencjarnej, promując większą dbałość o prawa dziecka. Obecnie szacuje się, że około 2,1 miliona dzieci na terenie Europy posiada rodzica w więzieniu. Szczególne potrzeby tych dzieci często są pomijane ze względu na fakt ogólnego braku świadomości społecznej w kwestii tego problemu.

Małopolskie Stowarzyszenie Probacja jest członkiem COPE – międzynarodowej sieci europejskiej, której celem jest praca na rzecz pełnego poszanowania praw dzieci posiadających rodziców w więzieniu, jak również podejmowania działań zapewniających dzieciom w takiej sytuacji dobrostanu i zdrowego rozwoju. Dzieci odseparowane od osadzonego rodzica musza zmierzyć się z wieloma wyzwaniami, takimi jak trudności społeczne, ekonomiczne i emocjonalne. Nie należy traktować ich inaczej niż inne dzieci ze względu na działania rodziców lub ich status. Powinny mieć możliwość kontynuacji regularnego, jakościowego kontaktu z własnymi rodzicami w przyjaznym dzieciom otoczeniu. Powinny otrzymywać wsparcie, umożliwiające ich dobry wzrost i rozwój w zdrowy sposób. Ważne jest, aby dzieci, których rodzice odbywają karę, otrzymywały pozytywne wsparcie z wielu źródeł: szkół, społeczności i osób pracujących w służbie więziennej. Skuteczne dobre praktyki uwzględniające potrzeby dziecka wpisują się w wymogi bezpieczeństwa i często pozytywnie wpływają na środowisko więzienne. Co roku w czerwcu COPE prowadzi społeczną akcję „Nie moja wina, ale moja kara”, aby zwrócić uwagę na konkretne potrzeby i prawa dzieci osadzonych. Uczestnictwo dziecka jest w tym roku w centrum naszej kampanii. Członkowie COPE na terenie całej Europy, włączając Małopolskie Stowarzyszenie Probacja, będą pracować z dziećmi i młodzieżą, aby przepisać Artykuły Zalecenia Rady Europy językiem zrozumiałym dla dzieci. Po zakończeniu akcji COPE opublikuje ogólnoeuropejska wersję Zalecenia przyjazną dzieciom pod koniec roku, którą chętnie podzielimy się z Państwem. Mamy nadzieję, że nasza akcja naświetli problem na terenie Polski i uczuli nas na obecność stygmatyzowanych dzieci więźniów w naszych społecznościach.

Filmik tegorocznej akcji COPE, zachęcamy do obejrzenia!

filmik COPE