Małopolskie Stowarzyszenie Probacja (MSP)

Probation Association of Małopolska

Al. Krasińskiego 9/26a

31-111 Kraków


NIP: 6762241136

REGON: 356565812

KRS: 0000115574

Bank account number: 71 10 50 14 45 10 0000 22 72 5335 85


telephone no: 12 426 47 39

fax: 12 426 47 39 lub 692 633 840


Monday-Thursday:

from 10.00 to 15.00

Friday:

from 10.00 to 18.00


e-mail: sekretariat.probacja@wp.pl