MEDIA ABOUT US:


The clippings and texts below are in Polish.

About ‘Project Reconstruction’ 

krakoff.info – Rekonstrukcja w krakowskim Areszcie Śledczym
terazhuta.pl – Wu-Hae spędziło popołudnie w więzieniu
służbawięzienna.gov –  „Rekonstrukcja” – projekt edukacyjno-artystyczny w krakowskim areszcie
naszemiasto.pl – Kraków: WU-HAE dało koncert dla więźniów
tworcze-warsztaty.blogspot.pl – POLtwór w Areszcie Śledczym
polskatimes.pl- WU-HAE dało koncert dla więźniów


About ‘Project Dobrowolność’, aka ‘what is Daddy gonna say?’

Gazeta Krakowska – Co powie tata? – czyli więźniowie w areszcie też chcą mieć święta
służbawięzienna.gov – Świątecznie w zakładach karnych i aresztach śledczych
służbawięzienna.gov – Święta tuż, tuż!


About ‘Project Storybook Dads and Mums’

Polsat- Wydarzenia (15.05.2015) – Bajki zza krat
Radio Kraków (05.05.2015) – “Za górami, za lasami…”-reportaż Ewy Szkurłat
Dziennik Polski – Więzienne mury nie muszą być barierą dla relacji z najbliższymi
Służba Więzienna.gov – Poczytaj mi
Kronika Krakowska – 21 VII 2014, godz. 18.30, minuta 15

TVP Info 2016: http://www.tvp.info/25729749/30062016-1630


About ‘Project Open Doors’

Dziennik Polski – Osadzeni z Ruszczy od lat pomagają chorym
Dziennik Polski – Praca za uśmiech


‘Not my crime, still my sentence’ Campaign with COPE

Radio Kraków – audycja
Rodzic w więzieniu to wciąż silne tabu – rozmowa z p. Eweliną Startek


‘Pro Domo’

Social Integration Centre

materiał pdf


Scans of articles in traditional press:

Artykuły w prasie papierowej (pdf)