Przeciwdziałanie przestępczości to nie tylko pogadanki w szkołach, ale też praca z dziećmi, których rodzice trafili do więzienia.


Małopolskie Stowarzyszenie Probacja prowadzi aktywne działania na rzecz poprawy sytuacji dzieci więźniów oraz integracji rodzin dotkniętych izolacją penitencjarną, prowadząc programy rodzinne w jednostkach penitencjarnych okregu krakowskiego oraz pracując z dziećmi i rodzinami w środowiskach lokalnych.

Stowarzyszenie zajmuje się walką ze stygmatyzacją dzieci więźniów, które „odbywają karę za nie swoje winy”, cierpią ze względu na obciążenie emocjonalne wyrokiem rodzica, ale też z powodu pogorszenia warunków ekonomicznych i uczucia osamotnienia.