Katarzyna Klima

Psycholog Małopolskiego Stowarzyszenia Probacja, który specjalizuje się w działaniach obejmujących pracę z dziećmi i rodzinami osób osadzonych, w rozmowach, wsparciu psychologicznym oraz konsultacjach psychologicznych. Współprowadząca grupę socjoterapeutyczną dla dzieci.

Posiada doświadczenie pracy z dziećmi również jako psycholog szkolny, pracujący w Społecznej Szkole Podstawowej nr 7 STO im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. 

Absolwentka psychologii Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie. Podczas wolontariatu zdobywała wiedzę i umiejętności udzielając pomocy i wsparcia osobom przebywającym w domu tymczasowym po odbyciu kary pozbawienia wolności „Pro Domo” oraz podczas współuczestniczenia w widzeniach dla członków rodzin osób osadzonych w zakładach karych.