„Nie moja wina, ale moja kara”


Celem kampanii jest przybliżenie ogółowi społeczeństwa sytuacji dzieci osób osadzonych oraz uwrażliwienie na ich specyficzną sytuację i wynikające z niej potrzeby oraz uświadomienie problemu polegającego na narażeniu tych dzieci na stygmatyzację i wykluczenie społeczne.

Coroczna kampania odbywać się będzie w czerwcu.