Zapraszamy na konferencję: Organizacja pozarządowa jako partner w procesach wymiaru sprawiedliwości.

Konferencja odbędzie się w Auli Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, przy ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1 w Krakowie w dniu 23 września 2022 roku.

Konferencja przybliży rzeczywistość organizacji pozarządowych, które tak jak Małopolskie Stowarzyszenie Probacja działają na polu poprawy bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałania przestępczości i uzależnieniom, a także pomocy rodzinom w kryzysie. Ponadto, przedmiotem międzynarodowej debaty będzie temat sytuacji dziecka w procesie skazywania rodzica.

W części konferencji, której elementem będzie debata sędziów z kilku krajów Europy, wysłuchamy wystąpień przedstawicieli świata nauki oraz organizacji pozarządowych z Polski, Wielkiej Brytanii, Rumunii i Włoch. Szczególną okazją do poruszania tej tematyki jest 20 lecie działalności Małopolskiego Stowarzyszenia Probacja, które jest liderem w zakresie realizacji projektów readaptacyjnych i resocjalizacyjnych wobec osób w konflikcie z prawem a także profilaktycznych w zakresie zapobiegania przestępczości. 

Wydarzenie jest objęte patronatem honorowym przez Ministra Sprawiedliwości, Rzecznika Praw Obywatelskich, Dyrektora Generalnego Służby Więziennej oraz Prezydenta Miasta Krakowa.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Wymagana jest rejestracja udziału poprzez formularz:

PROGRAM KONFERENCJI

Rejestracja na konferencję

 

W związku z realizacją przez Małopolskie Stowarzyszenie Probacja projektu „Nowa Perspektywa” Przedstawiamy Państwu możliwe formy wsparcia dostępne w projekcie:

UWAGA: z powodu konferencji, w dniu 23 września dyżury nie odbędąa się.

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy prosimy o bezpośredni kontakt na podane numery telefonów lub adresy mailowe. 

Terapia uzależnień oraz wsparcie psychologiczne:

Małgorzata Pawłowska – psycholog, terapeuta uzależnień – tel. 503 860 572

Pomoc psychologiczna dla osób dorosłych i dzieci osób osadzonych:


Katarzyna Klima – psycholog – tel. 507 383 053

Konsultacje prawne dla osób opuszczających jednostki penitencjarne lub dotkniętych izolacją penitencjarną członka rodziny.


Aleksandra Wilamowska – aleksandraw.probacja@wp.pl

Konsultacje z zakresu wspierania więzi pomiędzy osadzonym rodzicem a dzieckiem, wspierania rodzicielstwa podczas odbywania kary oraz pracy z rodziną

Konsultacje przeznaczone dla osób odbywających karę pozbawienia wolności. Ewelina Startek   tel. 667 579 775

Konsultacje dla osób pozbawionych wolności przygotowujących się do zwolnienia oraz w okresie readaptacji po wyjściu na wolność

Agnieszka Szeliga – Żywioł – konsultacje z zakresu przygotowania do zwolnienia, pomocy postpenitencjarnej, oraz readaptacji do warunków wolnościowych po odbyciu kary, przeznaczone dla osób odbywających karę pozbawienia wolności tel. 578 116 110