W związku z realizacją przez Małopolskie Stowarzyszenie Probacja projektu „Nowa Perspektywa” Przedstawiamy Państwu możliwe formy wsparcia dostępne w projekcie:

Terapia uzależnień oraz wsparcie psychologiczne:
Małgorzata Pawłowska – psycholog, terapeuta uzależnień – tel. 503 860 572

 

Pomoc psychologiczna dla osób dorosłych i dzieci osób osadzonych:
Katarzyna Klima – psycholog – tel. 507 383 053

 

Konsultacje dla osób pozbawionych wolności przygotowujących się do zwolnienia oraz w okresie readaptacji po wyjściu na wolność
Agnieszka Szeliga – Żywioł – konsultacje z zakresu przygotowania do zwolnienia, pomocy postpenitencjarnej, oraz readaptacji do warunków wolnościowych po odbyciu kary, przeznaczone dla osób odbywających karę pozbawienia wolności tel. 578 116 110

 

Konsultacje z zakresu wspierania więzi pomiędzy osadzonym rodzicem a dzieckiem, wspierania rodzicielstwa podczas odbywania kary oraz pracy z rodziną przeznaczone dla osób odbywających karę pozbawienia wolności. Ewelina Startek   tel. 667 579 775

 

Konsultacje prawne
Aleksandra Wilamowska – aleksandraw.probacja@wp.pl

Osoby zanteresowane prosimy o bezpośredni kontakt na podane wyżej numery telefonów i adresy mailowe.

 

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.