Jak wygląda naprawdę stosunek społeczeństwa do skazanych? Czy społeczeństwo jest gotowe pomagać takim ludziom? Kim są więźniowie w opinii osób, które życie w zakładach karnych znają tylko z filmów?

Fragmenty artykułu: Proces kształtowania i modyfikacji osobowości w procesie resocjalizacji na przykładzie pracy największego zakładu karnego w Austrii: Krems – Stein. Dr Leszek Urbanowicz Wychowawca i organizator duszpasterstwa w Zakładzie […]

Potrzeby

POTRZEBY POTRZEBY Czasem trudno uznać, że je w ogóle mamy. Są źródłem naszych działań, naszą wewnętrzną motywacją. Dostrzegając swoje własne potrzeby oraz potrzeby innych ludzi, możemy pogłębiać nasze relacje. To […]