Jego buty

Wiele osób patrzy na osoby odbywające karę pozbawienia wolności i zwalniane z zakładów karnych tylko przez pryzmat czynów popełnianych przez nich w dorosłym życiu. Jeśli ktoś jest w dodatku recydywistą, […]