Moc empatii

Moc empatii To dla mnie bardzo ważne, że mogę przyjść, opowiedzieć o moich problemach i nikt mnie tutaj nie ocenia. Nie wiedziałam, że tak wielką moc ma samo wysłuchanie. Dzięki […]

Jak wygląda naprawdę stosunek społeczeństwa do skazanych? Czy społeczeństwo jest gotowe pomagać takim ludziom? Kim są więźniowie w opinii osób, które życie w zakładach karnych znają tylko z filmów?

Fragmenty artykułu: Proces kształtowania i modyfikacji osobowości w procesie resocjalizacji na przykładzie pracy największego zakładu karnego w Austrii: Krems – Stein. Dr Leszek Urbanowicz Wychowawca i organizator duszpasterstwa w Zakładzie […]