Jak wygląda naprawdę stosunek społeczeństwa do skazanych? Czy społeczeństwo jest gotowe pomagać takim ludziom? Kim są więźniowie w opinii osób, które życie w zakładach karnych znają tylko z filmów?

Fragmenty artykułu: Proces kształtowania i modyfikacji osobowości w procesie resocjalizacji na przykładzie pracy największego zakładu karnego w Austrii: Krems – Stein. Dr Leszek Urbanowicz Wychowawca i organizator duszpasterstwa w Zakładzie […]