Aleksandra Wilamowska

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z klientami wymagającymi pomocy postpenitencjarnej oraz w wykonywaniu orzeczeń karnych dla wszystkich sądów okręgu krakowskiego. 

Najczęstszymi zagadnieniami z jakimi przychodzi nam pracować są sprawy rodzinne i związane z zadłużeniami. Drugą kategorię spraw stanowią sprawy karne w szczególności dotyczące zmian w wykonywaniu orzeczeń, możliwości wykonania kary w systemie dozoru elektronicznego, wywiązywania się z obowiązków nałożonych przez sąd oraz zamiany kary.

W ramach pomocy prawnej, każdy może dowiedzieć się o swoich prawach i obowiązkach zarówno z zakresu prawa administracyjnego, karnego, cywilnego jak i innych wynikających z ustaw szczegółowych.

Pomoc prawna świadczona jest w zakresie w jakim obowiązuje ona dla nieodpłatnej pomocy prawnej. 

Konsultacje prawne odbywają się w każdy piątek w siedzibie stowarzyszenia w godzinach 16:00-19:00 tel. 12 426 47 39 

.