Agnieszka Szeliga-Żywioł

Certyfikowany specjalista terapii uzależnień, społeczny kurator sądowy. Ukończyła studia magisterskie na kierunku Pedagogika Resocjalizacyjna na Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi w różnych formach terapii, w tym z osobami uzależnionymi behawioralnie (ambulatoryjna terapia indywidualna i grupowa, grupa terapeutyczna dla młodzieży uzależnionej, terapia stacjonarna długoterminowa indywidualna i grupowa). Współpracuje z organami wymiaru sprawiedliwości w ramach realizacji UOPN. Posiada piętnastoletnie doświadczenie w pracy z osobami odbywającymi karę pozbawienia wolności, osobami opuszczającymi jednostki penitencjarne i ich rodzinami.