POTRZEBY


POTRZEBY ➡️ Czasem trudno uznać, że je w ogóle mamy. Są źródłem naszych działań, naszą wewnętrzną motywacją. Dostrzegając swoje własne potrzeby oraz potrzeby innych ludzi, możemy pogłębiać nasze relacje. To właśnie potrzebom było poświęcone nasze ostatnie spotkanie w ramach samopomocowej grupy wsparcia dla osób dorosłych doświadczonych izolacją penitencjarną.❤️ Dziękujemy Reni Biel – pasjonatce NVC (Porozumienia bez Przemocy), która poprowadziła nasze zajęcia, i o swoim doświadczeniu spotkania mówiła tak: ➡️ „Dla mnie było niezwykle inspirujące i sprawiło, że jedno z głównych założeń Porozumienia bez Przemocy mówiące o tym, że wszyscy ludzie na świecie mają takie same potrzeby, było mocno wyczuwalne.” 😀♥️🔽🔽🔽🔽🔽Działanie zrealizowane zostało w ramach projektu „Rodzina Razem. Centrum Dzieci i Rodzin.” Finansowane z funduszy norweskich z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego Mechanizmy Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.