W dniu 12.11.2021 r. przedstawicielki Małopolskiego Stowarzyszenia Probacja – Ewelina Startek i Agnieszka Szeliga-Żywioł uczestniczyły w międzynarodowej konferencji na temat inicjatyw wspierających dzieci więźniów organizowanej przez Children of Prisoners Europe oraz Exodus, która odbyła się w Leiden w Holandii.

 W trakcie konferencji zaprezentowany został nasz film przygotowany w ramach tegorocznej kampanii „Not my crime still my sentence/ Nie moja wina, ale moja kara”.

Konferencji towarzyszyły ciekawe wydarzenia – warsztaty zorganizowane przez międzynarodowe stowarzyszenie pracowników służby więziennej EUROPRIS oraz wizyta studyjna w zakładzie karnym dla kobiet.

 Wiecej na: https://childrenofprisoners.eu/

Nasz udział w tym wydarzeniu był możliwy dzięki finansowemu wsparciu Narodowego Instytutu Wolności w ramach programu PROO5.