Wczoraj odebraliśmy rzeczy zgromadzone w czasie zbiórki zorganizowanej wśród funkcjonariuszy Okręgowego Inspektoratu Służby
Więziennej w Krakowie. Przekazaną odzież męską, obuwie i sprzęty gospodarstwa domowego dostarczymy mieszkańcom domu pomocy
postpenitencjarnej Centrum Integracji Pro Domo  który prowadzimy już od 15 lat‼️
Dziękujemy Koleżankom i Kolegom z Służby Więziennej za dobrą współpracę na co dzień i wspieranie naszych działań także w taki sposób‼️