Jak co roku w czerwcu, Children of Prisoners Europe (COPE) a wraz z nią Małopolskie Stowarzyszenie Probacja rozpoczyna kampanię społeczną „Nie moja wina, ale moja kara” mającą na celu wspieranie oraz wzmacnianie podejmowanych wysiłków na rzecz ochrony praw dzieci, których rodzic odbywa karę pozbawienia wolności. Tegoroczna kampania, za dokument przewodni obrała “It’s time to act” – “Czas działać”. Jest to dziecięca wersja Zaleceń CM/Rec(2018)5 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich, dotyczących dzieci rodziców osadzonych w zakładach karnych, napisanych przez dzieci i młodzież z całej Europy, która korzysta ze wsparcia organizacji członkowskich zrzeszonych w COPE.