Dzięki wsparciu Urzędu Miasta Krakowa od 16.03.2020 roku realizujemy kolejną edycję projektu „Mama, Tata, Teatr i Ja”. Ze względu na sytuację epidemiologiczną zmuszeni byliśmy zmodyfikować nieco planowane działania – pracę warsztatową z osadzonymi rodzicami przeprowadzić w małych grupach w formie spotkań online, a warsztaty grupowe zmienić na działania indywidualne.

Ze względu na wstrzymanie widzeń, dzieci nie będą mogły obejrzeć spektaklu z udziałem swoich rodziców. Będą natomiast mogły do woli słuchać ich głosu w formie nagranej przez rodzica bajki na płycie CD. Przez cały czas trwania projektu prowadzimy konsultacje i terapię dla dzieci, a także pracę środowiskową, aby wspierać rodziny doświadczające trudności w związku z izolacją penitencjarną. Projekt bedzie realizowany do 16.06.2020 r.