Zbiórka dla mieszkańców Pro Domo

Wczoraj odebraliśmy rzeczy zgromadzone w czasie zbiórki zorganizowanej wśród funkcjonariuszy Okręgowego Inspektoratu SłużbyWięziennej w Krakowie. Przekazaną odzież męską, obuwie i sprzęty gospodarstwa domowego dostarczymy mieszkańcom domu pomocypostpenitencjarnej Centrum Integracji Pro […]

Konsultacje Telefoniczne

Ze względu na sytuację epidemiologiczną i brak możliwości przeprowadzenia bezpośrednich spotkań na terenie jednostek penitencjarnych, od września 2020 uruchomiliśmy dodatkowe godziny dyżurów naszych specjalistów wspierających dzieci i rodziny więźniów. Konsultować […]