Działamy! Kampania „Nie Moja Wina, Ale Moja Kara 2018” trwa! Nasze wolontariuszki w terenie przepisują z dzieciakami treść artykułów 25 i 26 Zalecenia CM/Rec(2018)5 Rady Ministrów Europy dla Państw Członkowskich w sprawie sytuacji dzieci posiadających rodziców w izolacji penitencjarnej i mamy pierwsze efekty! Dzieciaki zaczynają rozumieć, że mają prawo obchodzić z rodzicami Dzień Matki i Ojca, wiedzieć jak wyglądają cele, w których mieszkają ich rodzice, domagać się wydłużenia widzeń z rodzicami.
Ze względów bezpieczeństwa nie udostępniamy ani zdjęć dzieci, ani lokalizacji zajęć.