W dniach 08-09 grudnia 2017 r.  wyróżnione przez Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara Małopolskie Stowarzyszenie „Probacja”, zagościło na Pierwszym Kongresie Praw Obywatelskich i prezentowanej podczas kongresu wystawie wybranych NGO z całej Polski. Uczestniczyliśmy we wspaniałych wystąpieniach, poznałyśmy doborowych gości, chętnie pojawimy sie również za rok.