ZESPÓŁ – WIĘCEJ O NAS:


Barbara Wilamowska
Prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Probacja

Prawnik i socjolog, stały wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury,  Koordynator Ministra Sprawiedliwości ds. Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz koordynator działań Kuratorskiej Służby Sądowej przy wykonywaniu kary w Systemie Dozoru Elektronicznego (2007-2017).
Miłośniczka narciarstwa, książek Lema i Steven`a Eriksona. Autorka i współautorka wielu publikacji na temat probacji i narkomanii. Świetnie gotuje.
e-mail: barbaraw.probacja@wp.pl


Agnieszka Szeliga – Żywioł
Wiceprezes Małopolskiego Stowarzyszenia Probacja

Pedagog i specjalista terapii uzależnień certyfikowany  przez Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Mama czworga dzieci. Prowadzi Poradnię Pedagogiczną i Poradnię Profilaktyki i Terapii Uzależnień „OdNowa”. Ma doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz z dorosłymi osobami uzależnionymi. Od lat współpracująca z organami prokuratury,  wykonuje diagnostykę osób uzależnionych.

e-mail: agnieszkas.probacja@wp.pl


Ewelina Startek
Sekretarz Małopolskiego Stowarzyszenia Probacja

Doświadczona pedagożka, która od lat pracuje z osobami osadzonymi oraz członkami ich rodzin. Przez kilka lat pracowała jako certyfikowana specjalistka ze skazanymi, ich dziećmi oraz pozostałymi członkami rodzin więźniów w zakładach karnych w Wielkiej Brytanii. Certyfikowana trenerka programów dla rodziców Strengthening Families Program oraz Triple P- Positive Parenting Program. Prowadzi warsztaty dla rodziców, mające na celu wzmacnianie zagrożonych więzów rodzinnych, z różnymi grupami społecznymi. Obecnie koordynuje programy resocjalizacyjne dla osadzonych rodziców prowadzone na terenie jednostek penitencjarnych “Poczytaj Mi” oraz “Kontakt”, sprzyjające readaptacji społecznej skazanych ukierunkowane na integrację rodziny, realizowane poprzez czytanie i nagrywanie przez skazanych bajek dla dzieci oraz organizowanie spotkań rodzinnych na terenie jednostek penitencjarnych.

e-mail: ewelinas.probacja@wp.pl


Ewelina Ćwiertnia

Kierownik Centrum Integracji Pro domo

Pedagog resocjalizacji. Specjalista terapii uzależnień w trakcie certyfikacji w Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi, w tym z osobami z tzw. „podwójną diagnozą” oraz z uzależnieniem behawioralnym. Pracuje zarówno z dorosłymi, jak i z dziećmi i młodzieżą. W Probacji zajmuje się koordynacją działań w ośrodku pomocy postpenitencjarnej Pro domo. Ponadto związana jest z Oddziałem Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Stowarzyszeniem Monar oraz Fundacją Ukryte Skrzydła.Prywatnie miłośniczka jazdy na rowerze i muzyki. Lubi poznawać ludzi i nabywać nowe umiejętności. Aktualnie nabywa umiejętność gry na djembe.
email: ewelina@probacja.org

Bohdan Twardowski

Pedagog resocjalizacyjny w Pro Domo

W  zawodzie zaczynał od pracy z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami w świetlicy profilaktyczno – terapeutycznej na krakowskim Kazimierzu. Następnie przez kilkanaście lat był wychowawcą w Areszcie Śledczym w Krakowie, gdzie pracował z osadzonymi w oddziałach mieszkalnych i szpitalnych. Od dwóch lat spełnia się jako instruktor wspinaczki skalnej, szkoląc chętnych, bez względu na predyspozycje ruchowe, także osoby niepełnosprawne. Uczestniczy w obozach sportowych dla młodzieży, podczas których stara się zaszczepiać uczestnikom zainteresowanie sportem, turystyką pieszą i kajakową. 

e –mail: bohdantwardowski@poczta.onet.pl


Agata Legutko – Śladowska
Kierownik sekretariatu

Z wykształcenia socjolog. Nasza szefowa sekretariatu. Trzyma porządek w dokumentach i pilnuje, by wszystko szło w terminie. Prywatnie wulkan energii, zaraża uśmiechem i optymizmem. Wielbicielka gotowania i miłośniczka zwierząt. Szczególnymi względami darzy swojego psa Rufusa.

e-mail: agatal.probacja@wp.pl


 
Aleksandra Wilamowska
Specjalista ds. administracji
Studentka prawa. Dobry duch w naszym sekretariacie. Odpowiada za czynności administracyjne przy wykonywaniu orzeczeń karnych. Cierpliwie wysłuchuje każdego dzwoniącego i radzi, gdzie szukać pomocy w konkretnej sytuacji.e-mail: aleksandraw.probacja@wp.pl


Katarzyna Sobczak
Konsultacje w Zakładzie Karnym w Krakowie Nowej Hucie oraz Areszcie Śledczym w Krakowie

Absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej. Skończyła z wyróżnieniem Podyplomowe Studium Penitencjarne organizowane przez Centralny Zarząd Służby Więziennej oraz Studium Przeciwdziałania Krzywdzeniu Dzieci organizowane przez Fundację Dzieci Niczyje. Od 2009 roku pracująca w całodobowych socjalizacyjnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Krakowie. Od 2011 roku związana ze Stowarzyszeniem SIEMACHA, gdzie pracuje z młodzieżą na stanowisku wychowawcy. Uwielbia czytać książki. Od lat zainteresowana problemami współczesnej penitencjarystyki.

e-mail: kasia.probacja@wp.pl


Wiola Friedrich
Psycholog i prawnik, doktorant , asystent w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Sądowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Psycholog więzienny w Areszcie Śledczym. Uczestnik licznych projektów badawczych (między innymi Narodowego Centrum Nauki) oraz konferencji naukowych krajowych i zagranicznych z zakresu psychologii i prawa. Autorka wielu publikacji.

Karolina Załęga

Pedagog resocjalizacji, specjalista terapii uzależnień w procesie certyfikacji  Państwowej   Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Od ośmiu lat pracująca z   osobami opuszczającymi jednostki penitencjarne i ich rodzinami. Od dwóch lat terapeutka w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnień. Pracuje z klientami indywidualnymi, grupami oraz  prowadzi krótkoterminową terapię par. Realizatorka i współautorka programów profilaktycznych tj. Noe, Cuder, Archezja.  Posiada wieloletnie doświadczenie pracy jako społeczny kurator sądowy.  Uwielbia góry i dalekie wędrówki.


Jolanta Potoczek

Absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej, studium przygotowania terapeutycznego oraz szkoły trenerów terapii i profilaktyki uzależnień behawioralnych. Specjalista terapii uzależnień w procesie certyfikacji Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Od ponad 4 lat pracująca jako terapeuta uzależnień w zakładzie karnym oraz od ponad dwóch lat w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia. Pracuje z pacjentami indywidualnie jak i prowadzi grupy psychoedukacyjne, warsztatowe oraz treningowe. W swojej pracy zawodowej łączy różne nurty psychoterapii. Uwielbia swoją pracę i oddaje jej sporo swojego czasu.


Aleksandra Liber-Pilarz
Koordynatorka projektu „Dni Rodziny”

Pedagog resocjalizacyjny w trakcie studiów psychologicznych. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz trudną sytuacją rodzinną.
Zwolenniczka holistycznego spojrzenia na człowieka oraz systemowej pracy z rodziną. Głęboko wierzy, że każdy zasługuje na szacunek i drugą szansę.

e-mail: aleksandral.probacja@gmail.com


Iwona Proszkowiec – Ziąbek

Pedagog – specjalizacja: resocjalizacja. Jest certyfikowanym specjalistą terapii uzależnień. Posiada 11-letnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i 15-letnie doświadczenie na stanowisku kuratora społecznego. Siła energii. Prowadzi jeden z najbardziej wyjątkowych w Polsce ośrodków dla osób uzależnionych od narkotyków – jest kierownikiem silnym i z charyzmą.. Dom GWAN – jest tym, co wypełnia lukę systemową i odpowiada na pytanie:   Jestem trzeżwy i co dalej….
Prywatnie: entuzjastka nowej wiedzy. Ciągle szuka i ciągle się uczy.

e-mail: iwonap.probacja@wp.pl


Marta Hernik
Konsultacje w Zakładzie Karnym w Nowej Hucie

Absolwentka pedagogiki, kryminalistyki i interwencji kryzysowej. Od 6 lat czynnie pracuje z osobami osadzonymi. Na swoim koncie ma stworzenie trzech projektów readaptacji, które realizowane były w Areszcie Śledczym na ul. Montelupich w Krakowie.
Cechuje ją głowa pełna pomysłów, energia, niesłabnąca wiara w drugiego człowieka oraz przekonanie, że nie ma rzeczy niemożliwych. Kiedy nie pracuje, stara się opracować idealny przepis na ciasto marchewkowe. Od niedawna fanka skoków spadochronowych.

e-mail: martahe.probacja@wp.pl


Barbara Kończyło Denis

Pedagog – specjalizacja: resocjalizacja; certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowisku kuratora społecznego. Współpracuje z organami wymiaru sprawiedliwości, wykonując diagnostykę osób uzależnionych od narkotyków. Pracuje jako terapeuta uzależnień w jednym z krakowskich ośrodków terapii uzależnień. Siła spokoju. Zawsze szuka dobrej drogi. Rozwiązuje najtrudniejsze problemy, abowiem wierzy, że na każdy a nich jest jakaś recepta.

e-mail: barbarak.probacja@wp.pl


Joanna McCoy 
Public relations manager, czyli ktoś, kto wprowadza harmonię pomiędzy zabieganych wolontariuszy i otoczenie. Odpowiada  za komunikację ze światem, kontakt z mediami oraz partnerami zagranicznymi. Tłumacz przysięgły języka angielskiego, współpracująca z krakowskimi kancelariami prawnymi, sądami i prokuraturą. Specjalista w zakresie komunikacji społecznej i negocjacji z pięcioletnim doświadczeniem w sektorze NGO. Prywatnie miłośniczka teatru, dobrej literatury i przede wszystkim ludzi. Nieuleczalna optymistka.
e-mail: joanna@probacja.org