Projekt „Mama, Tata, Teatr i Ja” – modyfikacja z powodu epidemii.

Dzięki wsparciu Urzędu Miasta Krakowa od 16.03.2020 roku realizujemy kolejną edycję projektu „Mama, Tata, Teatr i Ja”. Ze względu na sytuację epidemiologiczną zmuszeni byliśmy zmodyfikować nieco planowane działania – pracę warsztatową z osadzonymi rodzicami przeprowadzić w małych grupach w formie spotkań online, a warsztaty grupowe zmienić na działania indywidualne.

Ze względu na wstrzymanie widzeń, dzieci nie będą mogły obejrzeć spektaklu z udziałem swoich rodziców. Będą natomiast mogły do woli słuchać ich głosu w formie nagranej przez rodzica bajki na płycie CD. Przez cały czas trwania projektu prowadzimy konsultacje i terapię dla dzieci, a także pracę środowiskową, aby wspierać rodziny doświadczające trudności w związku z izolacją penitencjarną. Projekt bedzie realizowany do 16.06.2020 r.

Kolejna edycja programu „Mama, Tata, Teatr i Ja”

W dniach 14/10 do 20/12/2019 realizujemy program „Mama, Tata, Teatr i Ja” współfinansowanym ze środków Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa. W Zakładzie Karnym Kraków Nowa Huta oraz w Areszcie Śledczym Kraków ul. Montelupich ruszą dwie grupy teatralne. Osadzone mamy oraz osadzeni ojcowie przygotują spektakl teatralny dla swoich dzieci, który przedstawią na Mikołajkowym spotkaniu rodzin.

Działania artystyczne skierowane do swoich dzieci mają za zadanie wypracowanie i podtrzymywanie autorytetu rodzica. Niestety izolacja nie pozwala na pielęgnowanie codziennych relacji w rodzinie, a taka inicjatywa pozwala dziecku spojrzeć na swojego tatę lub na swoją mamę jak na kogoś wyjątkowego, kogoś, kto występuje na scenie, kogoś kogo można podziwiać. Podtrzymywanie kontaktu z osadzonym rodzicem w warunkach bezpiecznych i przyjaznych dziecku ma niewątpliwe wpływ na wzrost poczucia własnej wartości oraz dobrostanu dziecka. Rodziny biorące udział w projekcie będą miały możliwość wzięcia udziału w specjalnych widzeniach dla rodzin, w tym w widzeniu mikołajkowym.  Dodatkowo rodziny będą mogły skorzystać ze wsparcia w ramach socjoterapii i psychoterapii indywidualnej i grupowej, a także pracy środowiskowej z rodziną. Konstrukcja projektu pozwala na podjęcie pracy i udzielenia wsparcia całej rodzinie, z uwzględnieniem specyficznej sytuacji i potrzeb każdego z jej członków. 

Celem głównym projektu jest przygotowanie i przedstawienie spektaklu dla dzieci.

Cele szczegółowe to organizacja widzeń dla rodzin, przeprowadzenie wykładów i warsztaty podnoszących kompetencje rodzicielskie jak również warsztatów rozwijających warsztat aktorski, praca środowiskowa z rodzinami oraz zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci.

Projekt współfinansowany ze środków Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa.

https://www.krakow.pl/
https://kkr.krakow.pl/
https://ngo.krakow.pl/


OŚWIADCZENIE W SPRAWIE ARTYKUŁU „SZEŚĆ LAT ZA BISKUPA” W GAZECIE WYBORCZEJ – DODATKU DUŻY FORMAT NR 28/1342


W związku z artykułem „Sześć lat za biskupa”, który ukazał się w Gazecie Wyborczej – dodatku Duży Format nr 28/1342, Zarząd Małopolskiego Stowarzyszenia Probacja oraz mieszkańcy Centrum Integracji Pro domo oświadczają, że opublikowany tekst jest nierzetelny. Nasi podopieczni, bezdomni nie trafili na ulicę właśnie dzięki temu, że projekt Centrum Integracji Pro domo jest finansowany z Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości. Fundusz wspiera działania Stowarzyszenia na rzecz bezdomnych i wykluczonych od 13 lat.