DOBROWOLNOŚĆ

– zacieśnianie kontaktu dziecka z ojcem


 

 

 Ojciec – opoka, siła, bezpieczeństwo.

Świat bez ojca to stół na trzech nogach – chwiejny, niestabilny, pochyły. Ojciec to  niesamowicie ważna osoba w życiu dziecka. Jego obecność jest niezbędna w procesie prawidłowego rozwoju emocjonalnego i intelektualnego każdego młodego człowieka. Kontakt z ojcem powinien dawać poczucie bezpieczeństwa, stabilności oraz służyć budowaniu pozytywnych męskich wzorców dla dziecka.Mężczyźni osadzeni w zakładach karnych mają ograniczone możliwości spotkań z bliskimi.

 Wymiar widzeń ustanowiony przez Kodeks Karny Wykonawczy nie zaspokaja potrzeby kontaktu ojca z dzieckiem i małżonków między sobą.

Często sama rodzina, z powodu specyfiki warunków spotkania, nie potrafi należycie wykorzystać czasu, który został im dany. Co zrobić, aby czasowa izolacja ojca nie oznaczała jednocześnie utraty kontaktu z dzieckiem? Jak uświadomić ojcu jego niezwykle istotną rolę w procesie wychowania i edukacji? Jak nauczyć od nowa budowania utraconych relacji w sytuacji, gdy wymiar odbywanej kary dobiega końca? Jak zniwelować deficyty wynikające z rozdzielenia? Wreszcie, jak uczynić ojców wolnymi od trosk związanych z nieobecnością w życiu rodzinnym w sytuacji niewoli?

Wychodząc naprzeciw problemom osadzonych w krakowskim zakładzie karnym na ul. Montelupich stworzyliśmy i przeprowadziliśmy program społecznej readaptacji. 

Tematyka spotkań, staranny dobór wykładowców i trenerów miał stanowić podstawę do refleksji nad wartością tacierzyństwa oraz mechanizmami, które tworzą ojców takimi, jakimi są. Świadomość roli, mimo fundamentalnego znaczenia, nie jest jednak jedynym wyznacznikiem sukcesu.W parze z nią muszą iść chęci i kompetencje, co dopiero w efekcie pozwala mówić o ojcach jako refleksyjnych praktykach.Stąd miejsce w projekcie na warsztaty praktycznych umiejętności wychowawczo-pedagogicznych. Ważną część programu stanowiły praca podczas zajęć plastycznych i teatralnych nad kreatywnością i zaangażowaniem.