>>    Nasze projekty   •   CENTRUM INTEGRACJI "PRO DOMO"

CENTRUM INTEGRACJI "PRO DOMO"

"PRO DOMO" - łac. dla własnego domu, we własnej sprawie, dla własnej korzyści, dla siebie.

W ramach Centrum Integracji "PRO DOMO" utworzony został przejściowy dom dla osób bezdomnych opuszczających zakłady karne i areszty śledcze wobec których orzeczono dozór kuratora.
Centrum oferuje 14 miejsc rotacyjnych umożliwiających pobyt stacjonarny dla mężczyzn na okres od 1 do 6 miesięcy.
Mieszkańcy zobowiązani są do podjęcia zatrudnienia, uczestniczenia w terapii zgodnie z zawartym kontraktem (uzależnienia, stosowanie przemocy i inne).
Istnieje możliwość objęcia opieką stacjonarną osób wobec których warunkowo zawieszono wykonanie kary pozbawienia wolności.

Program jest finansowany ze środków Funduszu Pokrzywdzonych oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

 

 zdjecie1                        zdjecie2


Kontakt
 

tel. 12 423 55 70
tel. kom. 505 55 91 21
e-mail: probacja@interia.pl