Mieliśmy ograniczyć się do krótkich wpisów, ale temat jest tak obszerny i poważny, że na naszej nowej stronie poświęcamy mu osobną zakładkę.

Tutaj będziemy pisać o używaniu substancji psychoaktywnych, a także uzależnieniach behawioralnych, na które narażone są nasze dzieci. Terapeuci uzależnień Małopolskiego Stowarzyszenia Probacja doradzą Wam, jak rozmawiać z dzieciakami o narkotykach i od czego zacząć rozmowę. W ramach cyklu DZIECIAKI I NARKOTYKI spróbujemy odpowiedzieć na pytanie gdzie i jak powstaje potrzeba dziecka, żeby coś wziąć? Będziemy szukać dla Was wskazówek postępowania, podsyłać artykuły i materiały, analizować złożoną etiologię problemu.


NAJWAŻNIEJSZA SPRAWA – KOMUNIKACJA


Czego dziecko szuka w narkotykach i substancjach psychoaktywnych? Dlaczego po nie sięga? Zanim znajdzie się odpowiedź na to pytanie, należy pamiętać, że wszyscy funkcjonujemy jako część większej społeczności. Dlatego warto zrozumieć czynniki psychologiczne, rodzinne i społeczno-kulturowe, które kształtują w nas pewne wzorce postępowania. Działania rodziców są ściśle związane z ryzykiem wystąpienia u dzieci i młodzieży zaburzeń. To, co robią i mówią rodzice może powodować występowanie zachowania szkodliwego, natomiast mądre rodzicielstwo potrafi ochronić przed wieloma tragediami.


CO CHRONI DZIECI?


Troska i wparcie od najbliższych, zaufanie dziecka do przynajmniej jednego z rodziców, wysokie kompetencje wychowawcze (też uczenie radzenia sobie ze stresem) oraz ogólnie pozytywne relacje w rodzinie. Ważne są też zasady i rytuały rodzinne, wyraźny podział obowiązków i granice ról pełnionych przez wszystkich członków rodziny. 


CZY ZAPEWNIAMY DZIECKU TAKI DOM? CO ZMIENIĆ W NASZYM POSTĘPOWANIU? O CZYM JUŻ DZISIAJ MOŻEMY POMYŚLEĆ?


Załączamy raport sporządzony przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie na podstawie danych z roku szkolnego 2016/2017 pt. „Styl życia, używanie substancji psychoaktywnych, zachowania ryzykowne oraz postawy wobec używania substancji psychoaktywnych w grupie uczniów krakowskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych”. Raport sporządzili pracownicy Działu Profilaktyki i Terapii MCPU. (tu raport: http://www.mcpu.krakow.pl/…/raport_z_badan_ankietowych_2016…).

W punkcie 4.2 na stronie 139 Raportu możecie znaleźć podsumowanie dotyczące używania substancji psychoaktywnych w grupie dzieci i młodzieży na terenie Krakowa.

*Tekst w całości opracowany na podstawie raportu MCPU. Odniesienia do autorów, cytaty i dane znajdują sie w tekście raportu, tu pominięte ze względu na długość postu. Pełna bibliografia autorów i źródeł znajduje się na str. 156 Raportu.